Vastuullisuuden johtaminen

Luottamus ja arvostus ansaitaan toimimalla vastuullisesti.

 

Liiketoimintamme jatkuvuus edellyttää, että sidosryhmämme, kuten asiakkaamme, omistajamme, henkilöstömme ja kumppanimme luottavat meihin. Luottamus ja arvostus puolestaan ansaitaan toimimalla vastuullisesti.

Vastuullisuus tarkoittaa meille sitä, että pyrimme muun muassa edistämään kestävää, energiatehokasta elinympäristöä tuotteillamme ja palveluillamme, huolehtimaan turvallisesta ja terveellisestä työympäristöstä sekä varmistamaan osaltamme hyvän liiketoimintatavan noudattamisen koko toimitusketjussamme.

Hyvä taloudellinen tulos on olemassaolomme tärkein edellytys. Emme kuitenkaan tavoittele tulosta millä hinnalla hyvänsä.

Vastuullisuuden johtaminen on osa kaikkea johtamista

Tavoitteenamme on, että vastuullinen tapa toimia näkyy kaikessa mitä teemme. Yritysvastuutyötä johdetaan osana konsernin normaalia johtamista kaikilla organisaatiotasoilla.

Vastuullista tapaa toimia ohjaavat ja määrittävät:

  • Arvomme, johtamisperiaatteemme ja yrityskulttuurimme
  • Eettiset liiketoimintaperiaatteemme (Code of Conduct)
  • Hallinnointiperiaatteemme
Toteutamme hyvää hallintotapaa ja noudatamme kokonaisuudessaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. 

Ohjausryhmä edistää vastuullisuusasioita konsernitasolla

Yritysvastuun johtamisesta vastaa konsernissamme liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtoryhmän jäsen. Konsernitasolla vastuullisuusasioita kehittää ja koordinoi vastuullisuuden ohjausryhmä. Sen puheenjohtajana on liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja ja jäseninä markkinointi- ja viestintäjohtaja, lakiasiainjohtaja ja henkilöstöjohtaja.
 
Ohjausryhmä raportoi toiminnastaan konsernin johtoryhmälle, jonka käsiteltäväksi se vie ne asiat, jotka vaativat toimenpiteitä liiketoiminnoilta ja mailta. Päätösten paikallisesta toimeenpanosta vastaavat maayhtiöiden toimitusjohtajat.

Raportoimme GRI-ohjeistuksen mukaan

Raportoimme vastuullisuuteen liittyviä tietoja pääasiassa kerran vuodessa vuosikertomuksen yhteydessä ja internet-sivuillamme.

Vuoden 2013 raportointi on laadittu GRI G3-ohjeistoa (Global Reporting Initiative) soveltaen. Itsearviomme mukaan raportointimme vastaa ohjeiston soveltamistasoa C. Riippumaton kolmas osapuoli, PricewaterhouseCoopers Oy, on tarkistanut, että raportointi täyttää tämän soveltamistason vaatimukset.


Olemme mukana OMX GES Sustainability Finland -indeksissä

Indeksiin kuuluvat ne Helsingin pörssissä listatut yhtiöt, jotka täyttävät kansainväliset ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan vaatimukset. GES Investment Services, joka on Pohjois-Euroopan johtava tutkimuslaitos ja palveluntarjoaja vastuullisessa sijoittamisessa, vastaa kerran vuodessa tehtävästä arviointityöstä.

 

Arvot ja johtamisperiaatteet

Eettiset liiketoimintaperiaatteemme (Code of Conduct) ja väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Hallinnointiperiaatteet