Caverionin toiminnan omat hiilidioksidipäästöt

Toimintamme omat päästöt muodostuvat pääasiassa huoltoautojemme polttoaineen kulutuksesta.

 

Caverionin liiketoiminta ei sisällä merkittäviä ympäristöriskejä.

Kiinteistöteknisten palvelujen ja teollisuuden palvelujen liiketoiminnassa, joka koostuu teknisten järjestelmien projektitoimituksista sekä niiden huollosta ja kunnossapidosta, kuluu vähäisiä määriä uusiutumattomia luonnonvaroja ja energiaa. Toiminnasta aiheutuvat ympäristöhaitat ovat lähinnä paikallisesti aiheutuvaa melua, pölyä tai huuruja. Lisäksi toiminnassamme syntyy jätteitä, joiden kierrättämisestä ja asianmukaisesta hävittämisestä huolehdimme.

Ympäristövahinkojen riski on vähäinen. Mahdolliset työssä tapahtuvat virheet aiheuttavat harvemmin vakavan vahingon riskiä ja lähinnä heikentävät prosessin tai laitteiden tehoa.

Pyrimme edistämään taloudellista ajoa

Noin 5 500 huoltoautoamme ovat meille tärkeitä työvälineitä. Eniten liikenteessä ovat huoltoautot, mutta työajoa kertyy myös henkilöautoilla. Materiaalikuljetukset tapahtuvat nekin suurimmalta osalta maanteitse.

Hyödynnämme niin tarvikekuljetuksissa kuin henkilöstön liikkuessa logistisia ratkaisuja, jotka auttavat pienentämään kasvihuonepäästöjä. Ympäristö huomioidaan myös työsuhdeautojen valinnassa.

Huomiota kiinnitetään muun muassa ajoreittien parempaan suunnitteluun ja taloudelliseen ajotapaan, sillä auton hiilidioksidipäästöt ovat suorassa suhteessa auton polttoaineen kulutukseen. Taloudellisella ajolla on mahdollista vähentää polttoaineen kulutusta ja sitä kautta hiilidioksidipäästöjä noin 5–15 %. Olemme lisänneet mobiililaitteiden käyttöä kenttätyössä, mikä osaltaan myös vähentää turhia ajoja.

Vuonna 2013 Caverionin CO2-päästöt olivat noin 47 tuhatta tonnia ja liikevaihtoon suhteutettu tunnusluku oli 18,5. Vuoden 2013 liikevaihdosta noin 82 prosenttia oli ISO 14001 -sertifioitua (vuonna 2012: 77 %). Sertifioinnin avulla yhtiö kehittää ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta.


Caverionin energiankulutus ja CO2-päästöt vuonna 2013

Suorien energialähteiden kulutus, GWH
Bensiini 7,7
Diesel 121,3
Kevyt polttoöljy 0,2
Maakaasu 2,3
Yhteensä 131,5


Epäsuorien energialähteiden kulutus, GWH
Sähkö 41,8
Kaukolämpö 59,4
Yhteensä 101,2


Suorien energialähteiden päästöt, tonnia
CO₂-päästöt, bensiini 1 947,2
CO₂-päästöt, diesel 32 379,3
CO₂-päästöt, kevyt polttoöljy 56,5
CO₂-päästöt, maakaasu 445,5
CO₂-päästöt, muut suorat energialähteet 1 860,5


Epäsuorien energialähteiden päästöt, tonnia
CO₂-päästöt, sähkö 4 803,4
CO₂-päästöt, kaukolämpö 5 474,4
Suorat ja epäsuorat CO₂-päästöt yhteensä, tonnia 46 966,9


Suhdeluku
Suorat ja epäsuorat CO₂-päästöt/liikevaihto 18,5

Energiakulutuksen ja päästölaskennan luvut kattavat koko konsernin liiketoiminnan. Laskelmat perustuvat pääosin todellisiin kulutustietoihin, mutta joissain maissa on jouduttu tekemään myös arvioita kokonaiskulutuksesta tilanteissa, joissa vain osasta kulutuksesta on saatu tarkat tiedot.

 

CO2-päästöt noin

47

tuhatta tonnia

 
Liikevaihdosta

82 %

ISO 14001-sertifioitua toimintaa