Caverionin energiatehokkuus-palvelut  

Energiatehokkuus on osa Caverionin kaikkia palveluja ja ratkaisuja niin huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnassa kuin myös projektitoimituksissa.

 
Tarjoamme laajan valikoiman energiatehokkuutta edistäviä palveluja ja ratkaisuja:

 


Energiatehokkaalla kiinteistötekniikalla, järjestelmien oikeanlaisella käytöllä ja huollolla sekä automaatiolla on mahdollisuus vähentää olemassa olevien kiinteistöjen energiankulutusta jopa 10–20 prosenttia.

Muun muassa ilmanvaihdon tarpeenmukaisen säädön ja tehokkaan lämmön talteenoton avulla vanhankin kiinteistön energiankulutusta voidaan pienentää.

Valaistukseen liittyvää energiankäyttöä on mahdollista tehostaa muun muassa LED-valoin tai tarpeenmukaisella valaistuksella.

Suuri osa energiansäästöstä syntyy kuitenkin käytön aikana. Mitoitamme, säädämme ja ohjaamme järjestelmiä niin, että olosuhteet kiinteistössä ovat oikeanlaiset ja järjestelmät kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa. Huollolla ja kunnossapidolla varmistetaan, että järjestelmät toimivat optimaalisesti.

Automaatiolla säästöä ja suunnitelmallisuutta

Automaatiolla on suurta merkitystä energiansäästölle, sillä sen avulla ohjataan kiinteistössä vallitsevia olosuhteita. Asiakas pystyy hallitsemaan ja valvomaan kiinteistön energiankulutusta sekä hyödyntämään kiinteistöstä etävalvonnan kautta saatavaa ajantasaista seurantatietoa.

Liittämällä järjestelmät Caverionin ympärivuorokautiseen etävalvontaan poikkeamiin voidaan puuttua välittömästi ja järjestelmiä säätää osittain myös etäyhteyksien välityksellä. Seurantatietoa voidaan käyttää hyödyksi korjaavia toimenpiteitä suunnitellessa.

Energiansäästöhankkeiden kokonaistoimitukset kiinnostavat julkista sektoria

ESCO- (Energy Service Company) ja EPC (Energy Performance Contracting)
-energiansäästösopimuksessa takaamme asiakkaalle sovitun suuruisen energiansäästön sekä otamme kokonaisvastuun energiaa säästävän investoinnin suunnittelusta, toteutuksesta, rahoituksesta ja ylläpidosta sopimuskauden aikana. Asiakkaalta ei vaadita alkuinvestointia, sillä investointi rahoitetaan toteutuneilla säästöillä. Säästöt jaetaan tyypillisesti asiakkaan ja Caverionin välillä. Jos luvattuja säästöjä ei saavuteta, Caverion vastaa erotuksesta.

Energiatehokkuuteen liittyvä säästötakuu on eräs vahvuuksistamme, sillä sen pystyy tarjoamaan vain harva palveluntarjoaja.

Hanke alkaa energiankäytön analysoimisella, jossa asiantuntijamme analysoivat kiinteistön lämmön, sähkön ja veden kulutuksen sekä selvittävät niihin liittyvät poikkeamat. Tämän perusteella suunnittelemme kiinteistölle korjaavat toimenpiteet, jotka voivat olla muun muassa järjestelmien modernisointeja tai säätöjä ja koulutusta järjestelmien energiatehokkaasta käytöstä. Toteutusta seuraa käyttövaihe, jonka aikana takaamme sovitun energiankäytön. Sopimuksen pituus voi olla jopa parikymmentä vuotta.

Laajoilla energiansäästöhankkeilla on ollut kasvavaa kysyntää erityisesti julkisella sektorilla. Vuonna 2013 sovimme energiansäästöhankkeiden toimituksista muun muassa Suomessa Siilinjärven kunnalle, Saksassa Beckumin kaupungille sekä Ruotsissa Kalmarin ja Moran kunnille.

Julkishallinnon rakennuksissa on huomattavaa säästöpotentiaalia, sillä esimerkiksi opetusrakennukset ovat huomattavan osan ajasta tyhjinä. Säästöjä on mahdollista saavuttaa jo yksistään tarkastamalla taloteknisten järjestelmien toimintaa ja liittämällä kohteet etävalvontaan. Investoimalla energiatehokkaaseen kiinteistötekniikkaan voidaan energiankulutusta edelleen tehostaa.

Teknologiaa uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseen

Energian hinnan noustessa kiinteistöt ja käyttövesi on pystyttävä lämmittämään mahdollisimman energiatehokkaasti. Kehitämme jatkuvasti ratkaisuja uusiutuvien energiamuotojen, kuten aurinko- ja tuulienergian, maalämmön ja merivesiviilennyksen hyödyntämiseen sekä vaihtoehtoisia, vaikkapa pelletteihin perustuvia vaihtoehtoisia lämmitysjärjestelmiä.

Olemme kehittäneet muun muassa rakennusten julkisivuissa hyödynnettäviä, olomuotoa muuttavia materiaaleja (PCM, phase change materials), jotka muuttuvat rakennuksen ulkolämpötilan mukaan joko nestemäiseksi tai kiinteäksi ja samalla vapauttavat tai varastoivat suuren määrän energiaa. Nämä uusiutuvat materiaalit vähentävät jäähdyttimien tarvetta kiinteistössä ja siten lisäävät sen energiatehokkuutta huomattavasti.

Huipputeknologiaa jätteiden kierrättämiseen

Caverion on edelläkävijä automaattisten jätteidenkeruuratkaisujen toimittajana. Olemme toteuttaneet Suomen ensimmäisen imujätejärjestelmän Espoon Suurpeltoon. Vuoden 2014 alussa vastaavanlainen järjestelmä valmistui Helsingissä Jätkäsaaren asuinalueelle, ja kolmas on rakenteilla Kalasataman alueelle.

Alipaineella toimivassa järjestelmässä jätteet kulkevat maanalaista putkistoa jätteiden koontiasemalle, josta ne jatkavat matkaansa uudelleen kierrätettävänä raaka-aineena, poltettavana energiana tai kompostoituvana multana.

Asukkaat lajittelevat jätteensä asianmukaisella tavalla pihalla tai rappukäytävässä sijaitseviin jätteensyöttöpisteisiin. Syöttöpisteet tyhjentyvät automaattisesti ja vievät jätteet koontiaseman oikeisiin jätekontteihin, josta kuorma-autot kuljettavat jätteet jatkokäsittelyyn.

Putkikeräysjärjestelmän valmistuttua kokonaisuudessaan Jätkäsaaressa tulee olemaan noin 165 jätteensyöttöpistettä. Putkistoa on noin 10 kilometriä ja jätettä kulkee putkissa arviolta noin 19 tonnia vuorokaudessa.

Caverionin toimitus sisältää suunnittelun, asennuksen sekä käyttö- ja ylläpitopalvelun. Järjestelmän valvonta ja ohjaus voidaan kytkeä Caverionin kiinteistövalvomoon.

 

Energiansäästöhankkeita vuonna 2013

Beckumin kaupunki, Saksa. 12-vuotinen ESCO-hanke, jonka tavoitteena noin 20 % säästää energian ja vedenkulutuksessa yli 50 kiinteistössä, mm. kouluissa ja uimahalleissa. Hankkeen arvo 4,8 milj. e.

Kalmarin kunta, Ruotsi. Ruotsin suurimpia energiansäästöhankkeita, jossa taataan 21 milj. euron säästöt 20 vuoden takuuajan puitteissa. Hanke sisältää muun muassa kiinteistöteknisten järjestelmien modernisointia kouluissa, päiväkodeissa ja hallintorakennuksissa. Työllistää jopa 70 henkeä investointivaiheessa vuosina 2013−2016.

Siilinjärven kunta, Suomi. Yhdeksän kiinteistöä, joissa toteutetaan automaation modernisointia, lämmitystapamuutoksia sekä siirrytään maalämmön ja LED-valaistuksen käyttöön. Kiinteistöt liitetään Caverionin etävalvontaan.

Söderhamnin kunta, Ruotsi. EPC-hankkeeseen kuuluu vuokra-asuntoja, kouluja, esikouluja ja muita kunnallisia tiloja, kaikkiaan yli 4 00 000 m2. Hanke alkoi tammikuussa 2014 energia-analyysillä ja pitää sisällään tarvittavat investoinnit sekä koulutusta järjestelmien oikeanlaisesta käytöstä.

 

Energiatehokkuutta säästötakuulla

 

Moran kunnan tavoitteena on tulla yhdeksi Ruotsin energiatehokkaimmista kunnista. 

Lue lisää