Ympäristövastuu

Huomattavin mahdollisuutemme vaikuttaa globaaliin hiilijalanjälkeen syntyy  yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

 

Kiinteistötekniikan ja teollisuuden palvelujen kansainvälisenä yrityksenä voimme merkittävällä tavalla edistää rakennetun ympäristön kestävää kehitystä.

Omalla toiminnallamme on ympäristövaikutuksensa, joista haluamme kantaa vastuumme.

Huomattavin mahdollisuus vaikuttaa globaaliin hiilijalanjälkeen syntyy kuitenkin yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja palvelujamme siten, että niillä on mahdollista pienentää asiakkaiden toiminnan ympäristövaikutuksia.

Energiatehokkuus on Caverionille strategisesti tärkeää liiketoimintaa

Rakennukset vastaavat nykyisin 40 % energiankulutuksesta ja 36 % hiilidioksidipäästöistä EU:n alueella.

Euroopan unionin tavoitteena on lisätä energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä vuoteen 2020 mennessä:

  • 20 % vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä EU:n alueella verrattuna vuoden 1990 tasoon
  • 20 % energiankulutuksesta katettava uusiutuvilla energiamuodoilla
  • 20 % vähemmän primäärienergiankulutusta

Energiatehokkaalla kiinteistötekniikalla, automaatiolla ja teknisten järjestelmien oikeanlaisella käytöllä ja huollolla on mahdollisuus vähentää olemassa olevien kiinteistöjen energiankulutusta jopa 10–20 prosenttia.

Caverion tarjoaa asiakkailleen erilaajuisia energiatehokkuutta parantavia palveluja ja ratkaisuja, muun muassa kiinteistön energiakatselmuksia ja -analyysejä, energiaa säästävää kiinteistötekniikkaa sekä olemassa olevien järjestelmien modernisointeja, järjestelmien säätöä ja automatisointia.

Energiatehokkuus on osa kaikkia tuotteitamme ja palvelujamme. Ehdotamme asiakkaillemme aina energiatehokasta vaihtoehtoa.

Energiatehokkuus on meille strategisesti tärkeää toimintaa, jota kehittämällä osoitamme lisäarvomme asiakkaille sekä tavoittelemme myös liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta.

Uusiutuvien energianlähteiden käyttö lisääntyy

Direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta edellyttää, että vuoden 2020 loppuun mennessä kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia. Energian täytyy tulla suuressa määrin uusiutuvista luonnonvaroista sekä erityisesti lähialueella tai itse rakennuksessa tuotetusta energiasta.

Uusiutuvan energian hyödyntäminen vaatii uutta, edistynyttä teknologiaa. Tarjoamme teknologioita, jotka mahdollistavat uusiutuvien energianlähteiden, kuten aurinko- ja tuulienergian sekä merivesiviilennyksen, hyödyntämisen.

Ympäristösertifikaatit kasvattavat merkitystään

Energiatehokkuus ja kiinteistöjen ympäristösertifikaatit ovat asiakkaalle ratkaiseva tekijä palveluntarjoajaa valittaessa.

Rakennusten ja rakennushankkeiden ympäristöluokitusten avulla sijoittajat, viranomaiset ja käyttäjät voivat vertailla kiinteistöjen energiatehokkuutta yhtenäisin menetelmin. Luokitusten avulla rakennuksen ympäristövaikutukset voidaan osoittaa läpinäkyvästi. Rakennuksen tulee täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset, jotka liittyvät yleensä muun muassa energian-, veden- ja materiaalien kulutukseen.

Ympäristöluokitusten katsotaan nostavan rakennuksen arvoa, sijoitetun pääoman tuottoa, käyttöastetta ja vuokratuottoa. Lisäksi vihreissä tiloissa toimiva yritys antaa itsestään vastuullisen kuvan.


Keskeisimpiä sertifikaatteja Caverionin toimintamaissa

  • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).on U.S. Green Building Councilin myöntämä sertifikaatti. Rakennukselle annetaan pisteytyksen perusteella LEED-arvosana: Certified, Silver, Gold tai Platinum.
  • BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) on brittiläinen vihreiden kiinteistöjen luokitusjärjestelmä, jota kehittää paikallinen kiinteistöalan tutkimusorganisaatio. BREEAM-arvosanat: läpäisty, hyvä, erittäin hyvä tai erinomainen.


Energiatehokkuutta edistetään yhteistyössä

Yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa Caverionilla on entistä paremmat mahdollisuudet vahvistaa osaamistaan energiatehokkaassa ja ympäristöystävällisessä kiinteistötekniikassa.

  • Osallistumme muun muassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa kansainvälisen Green Building Council -verkoston paikallisten jaostojen toimintaan. Verkosto edistää rakennettuun ympäristöön liittyviä kestävän kehityksen käytäntöjä sekä kiinteistöjen ympäristöluokituksia.
  • Norjassa teemme yhteistyötä ENOVA:n kanssa, joka on antanut taloudellista tukea monille asiakkaillemme. ENOVA on Norjan öljy- ja energiaministeriön omistama julkinen yritys, joka tukee tehokasta energiankäyttöä ja uusiutuvan energian tuotantoa.