Määrittelimme vastuullisen toiminnan olennaiset näkökohdat vuonna 2011 ollessamme vielä osa YIT-konsernia. Haastatteluin kerätyn tiedon perusteella muodostimme vastuullisuuden olennaisuusmatriisin, jonka pohjalta päivitimme vuonna 2013 Caverionia koskevat teemat.

Tärkeimmät yritysvastuun teemat

Pyrimme edistämään kestävää ja energiatehokasta elinympäristöä tuotteillamme ja palveluillamme, vähentämään oman toimintamme päästöjä sekä ja huolehtimaan turvallisesta työympäristöstä.

 

 

Tuotteet ja palvelut, joilla asiakkaamme voivat pienentää ympäristövaikutustansa

 • Tarjoamamme energiatehokkaat kiinteistötekniset ratkaisut sekä energiansäästöpalvelut ovat edelleen merkittävin mahdollisuutemme vaikuttaa globaaliin hiilijalanjälkeen.

  Lue lisää

Oman toiminnan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

 • Tavoitteenamme on vähentää myös omasta liiketoiminnastamme aiheutuvia CO2-päästöjä. Suurin osa toimintamme päästöistä muodostuu huoltoautojen käyttämästä polttoaineesta, joten tärkeimmät keinomme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ovat ajettujen kilometrien määrän vähentäminen sekä taloudellisen ajon edistäminen.
 • Tavoitteenamme on, että suurin osa liiketoiminnastamme olisi ympäristösertifioitua. Vuonna 2013 liikevaihdostamme 82 % oli ISO 14001 -sertifioitua toimintaa (2012: 77 %).

  Lue lisää

Työturvallisuus ja -terveys

 • Panostamme työturvallisuuden parantamiseen: tavoitteenamme on tapaturmaton työpaikka.Työturvallisuus on kehittynyt myönteiseen suuntaan ja tapaturmataajuus on laskenut tasaisesti viime vuosina. Vuonna 2013 tapaturmataajuus oli 9 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden (2012: 11, 2011: 12).
 • Tavoitteenamme on nostaa OHSAS 18001 -sertifioidun toiminnan osuutta liikevaihdostamme. Sertifiointi auttaa meitä osaltaan edistämään henkilöstömme hyvinvointia ja ennaltaehkäisemään tapaturmia. Vuonna 2013 OHSAS 18001 -sertifioidun toiminnan osuus liikevaihdosta oli 75 % (2012: 70 %).

  Lue lisää

Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen

 • Palveluidemme ja tuotteidemme laatuun luotetaan, ja haluamme jatkossakin pitää huolta asiakastyytyväisyydestä. Tavoitteenamme on, että erinomainen laatu näkyy kaikessa toiminnassamme asiakkaan ensimmäisestä yhteydenotosta aina lopulliseen toimitukseen saakka. Luomme lisäarvoa asiakkaalle uusilla ja edistyksellisillä palveluilla ja ratkaisuilla sekä osoitamme entistä parempaa palveluasennetta. Pidämme huolta siitä, että hinta-laatusuhteemme on hyvä.
 • Vuonna 2013 koko liiketoimintamme (100 % liikevaihdosta) oli ISO 9001 -laatusertifioitua. Huollon tehokkuutta ja parempaa palvelua kehitettiin yli maarajojen.

  Lue lisää

Eettiset toimintatavat

 • Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta eettisistä toimintatavoista sekä harmaan talouden ja korruption torjumisesta kaikkialla Caverionissa sekä madaltaa kynnystä väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen.
 • Vuonna 2013 julkaisimme päivitetyt eettiset liiketoimintaperiaatteemme (Code of Conduct). Olemme ottaneet käyttöön ulkoisen palveluntarjoajan ylläpitämä verkkopohjaisen kanavan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamisen helpottamiseksi.

  Lue lisää