Sponsorointi

Sponsorointimme on avointa ja läpinäkyvää.

 

Olemme ottaneet käyttöön koko konsernin laajuiset sponsorointiohjeet, jotka auttavat meitä tuen jakamisen ja sponsorointikohteiden määrittelyssä.

Sponsorointi on yksi markkinointiviestinnän keinoista. Sen avulla Caverion tekee nimeään tunnetuksi ja saa näkyvyyttä.

Linjassa yhtiön tavoitteiden ja arvojen kanssa

Caverionin sponsorointi on avointa ja läpinäkyvää. Sponsoroitava kohde valitaan Caverionin tavoitteiden ja arvojen mukaisesti. Tuemme joukkueita, emme yksittäisiä ihmisiä.

Tukemamme kohteet ovat ympäristöystävällisiä, emme siis tue esimerkiksi autourheilua. Emme tue puolueita tai yksittäisiä politiikkoja. Asiakkailta tai omilta työntekijöiltä tuleviin tukipyyntöihin suhtaudutaan kriittisesti. Jos näiltä tahoilta tukipyyntöjä tulee, ne käsitellään samalla tavoilla kuin muutkin hakemukset. Emme sponsoroi kohdetta, jolla suora yhteys liiketoimintaamme.

Yhtiömme on asettanut sisäisesti euromääräiset rajat, jotka ylittävät sponsoroinnit konsernin tulee hyväksyä. Päätökset tekee keskitetysti toimitusjohtaja. Päätökset pienemmistä sponsorointisummista tehdään maatasolla, mutta jokaisella maalla tulee olla kirjallinen prosessinsa, jonka mukaan pyynnöt käsitellään ja päätökset tehdään.

Mahdollisista lahjoituksista päättää Caverionin hallitus.