Eettiset liiketoimintaperiaatteet

Periaatteiden tarkoituksena on varmistaa, että toimimme arvojemme mukaisesti jokapäiväisessä päätöksenteossa ja työssä.

 

Julkaisimme päivitetyt eettiset liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct) alkusyksystä 2013. Ne määrittävät tapamme toimia yhdessä eri sidosryhmien kuten omistajien, asiakkaiden, kilpailijoiden, alihankkijoiden ja muiden kumppaneiden kanssa.

Periaatteiden keskeinen sisältö:

  • Emme käytä tai hyväksy minkäänlaista korruptiota, kiristystä tai lahjontaa.
  • Tuemme avointa ja reilua kilpailua kaikilla markkinoilla.
  • Emme tue rahallisesti poliittisia puolueita, ryhmiä tai yksittäisiä poliitikkoja.
  • Noudatamme paikallista työlainsäädäntöä ja määräyksiä toimintamaissamme.
  • Pyrimme tarjoamaan turvallisen työympäristön niin omalle henkilöstöllemme kuin myös alihankkijoillemme.
  • Tuotteidemme ja palveluidemme markkinointi on aina totuudenmukaista ja laatuumme voi luottaa.
  • Ympäristöystävällinen liiketoiminta on yrityksellemme strategisesti tärkeää toimintaa ja energiatehokkuus on sisällytetty kaikkiin palveluihimme ja ratkaisuihimme.
  • Olemme sitoutuneet minimoimaan omasta toiminnastamme aiheutuvan energian- ja vedenkulutuksen, tuottamamme jätteen sekä kasvihuonekaasupäästöt.

Väärinkäytösepäilyistä tulee ilmoittaa viipymättä

Odotamme jokaisen työntekijämme ilmoittavan lähiesimiehelleen tai jollekin muulle yhtiön johdon edustajalle, jos he epäilevät väärinkäytöksiä. Ilmoituksen voi tehdä muun muassa sähköpostitse, jolloin se tulee suoraan konsernin lakiasiainjohtajan ja sisäisen tarkastuksen johtajan tietoon.

Avasimme vuoden 2013 marraskuussa verkkopohjaisen raportointikanavan, jonka kautta työntekijämme voivat luottamuksellisesti raportoida mahdollisesti havaitsemistaan väärinkäytösepäilyistä, tarvittaessa myös nimettömänä. Vuoden loppuun mennessä ilmoituskanavan kautta ei tullut ilmoituksia väärinkäytösepäilyistä.

Vuonna 2013 Caverionin Lierin toimipisteessä Norjassa ilmeni viitteitä kilpailua rajoittavasta toiminnasta. Kaksi toimipisteen työntekijää oli rikkonut yhtiömme eettisiä toimintaperiaatteita ja tämän seurauksena heidän työsuhteensa päättyi. Tapaukseen liittyvä viranomaistutkinta on kesken. 

Tuemme viranomaisten työtä

Ryhdymme välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin, jos liiketoiminnassamme tai hankintaverkostossamme havaitaan viitteitä laittomasta tai epäeettisestä toiminnasta. Jos menettelyohjeiden rikkomiseen liittyy laitonta toimintaa, tapauksesta ilmoitetaan viranomaisille lisätutkimuksia ja toimenpiteitä varten. Tuemme viranomaisia heidän selvitystyössään parhaan kykymme mukaisesti.