Yrityskulttuuri, arvot ja johtaminen

Rakennamme vahvaa kulttuuria ja johdamme toimintaamme arvojemme mukaisesti. Uusi yhtiö on otollinen mahdollisuus kehittää toimintaa.

 

Caverion toimii henkilöstövaltaisella toimialalla, ja osaamisemme perustuu vahvasti lähes 18 0000 työntekijämme kokemukseen ja ammattitaitoon. Asiakkaalle näkyvä hyvä palvelu syntyy jokaisen caverionilaisen asenteesta, ammattitaidosta ja halusta ratkaista asiakkaan ongelmat kerralla kuntoon.

Kaikki toimintamme perustuu yhteisiin arvoihimme: edelläkävijyyteen, yhteistyöhön, vastuullisuuteen ja erinomaiseen toimintaan.

 

 

Johtamisperiaatteemme

• Johdamme rohkeasti esimerkin voimalla.
• Asetamme haastavia tavoitteita.
• Annamme rehellistä ja rakentavaa palautetta.
• Kannustamme henkilökohtaisen ja suunnitelmallisen ammatillisen osaamisen kehittämiseen.
• Tuemme innovatiivisuutta.
• Välitämme työntekijöidemme hyvinvoinnista.
• Olemme aina helposti lähestyttäviä ja avoimia asemastamme riippumatta.
• Annamme vastuuta ja valtuudet toimia.

Uuden yhtiön arvot ja suunta tutuksi

Henkilöstömme on pääsääntöisesti ottanut uuden yhtiön vastaan positiivisesti. Huomattavin muutos on koskettanut konsernipalveluiden henkilöstöä. Itse liiketoiminnassa, maissa ja yksiköissä arkipäivän tekeminen muuttui vähemmän. Nimemme ja ilmeemme ovat uusia, mutta meillä on kaikilla toiminta-alueillamme jo pitkä historia ja paljon arvokasta osaamista. Uuden yhtiön synty nähdään myös mahdollisuutena kehittää toimintaamme.

Uutena yhtiönä pidämme tärkeänä, että yrityskulttuurimme ja arvomme välittyvät samansisältöisenä koko henkilöstöllemme maasta ja yksiköstä riippumatta. Vuoden 2013 toisella puoliskolla viestimme henkilöstöllemme arvoistamme, strategiastamme ja johtamisperiaatteistamme erilaisissa sisäisen viestinnän kanavissa, joista keskeisin oli heti ensimmäisenä toimintapäivänä avautunut intranet.

Henkilöstömme kaikissa maissa saivat postitse kotiinsa toimitusjohtajan kirjeen sekä Tervetuloa Caverioniin -lehtisen, jossa esittelimme uutta yhtiötämme. Järjestimme paikallisesti Caverion-päiviä, joissa juhlistimme uuden yhtiön syntyä ja kerroimme lisää yhteisestä tulevaisuudestamme.

Vahvistamme tuloksenteon kulttuuria

Tavoitteenamme on, että kaikissa maissa järjestettäisiin säännöllisesti henkilöstötilaisuuksia, joissa paikallinen johto jakaa tietoa yhtiölle tärkeistä aiheista, kuten taloudellisesta kehityksestä, strategisten tavoitteiden edistymisestä ja toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tahdomme vahvistaa strategiamme mukaista tuloksenteon kulttuuria (Eagerness for profit) kaikilla organisaatiotasoilla ja konkretisoida jokaisen työntekijän merkitystä kannattavuustavoitteen saavuttamisessa. Avaamalla mitä strategiset tavoitteet käytännössä tarkoittavat arkipäivän toiminnassa toivomme sitouttavamme henkilöstömme niiden toteuttamiseen. Vuonna 2013 kiinnitimme huomiota muun muassa kassavirran parantamiseen laskutusta nopeuttamalla.

Tavoitteenamme on kehittää liiketoimintaamme entistä vahvemmin yli maarajojen. Maat ja liiketoiminta-alueet (Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminta, Projektiliiketoiminta) työskentelevät entistä tiiviimmässä yhteistyössä muun muassa liiketoimintamallien, -prosessien ja -konseptien kehittämiseksi, kannattavuuden parantamiseksi ja toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi. Perustimme vuonna 2013 kaksi strategista kehitysohjelmaa (Project Excellence ja Service Efficiency) tukemaan liiketoiminnan yhteistä kehittämistä.