Työtyytyväisyys

Henkilöstötutkimus ja tuloskeskustelu ovat tärkeitä kanavia työtyytyväisyyden kartoittamisessa.

 

Henkilöstömme työtyytyväisyys ja -viihtyvyys on meille tärkeitä asioita, sillä uusien osaajien rekrytoinnin lisäksi haluamme pitää kiinni hyvistä työntekijöistä ja motivoida heidät mahdollisimman hyviin työsuorituksiin.

Uudistamme henkilöstökyselyä vuonna 2014 

Tavoitteenamme on kerätä henkilöstömme näkemyksiä ja kartoittaa muun muassa työhyvinvointia ja johtamisen tasoa toteuttamalla vuosittain koko konsernin laajuinen henkilöstötutkimus.

Caverionin ensimmäinen henkilöstötutkimus uutena yhtiönä on tarkoitus toteuttaa ensi kerran syksyllä 2014. Sähköinen kysely on tavoitteena toteuttaa samansisältöisenä kaikissa maissa ja liiketoiminnoissa, ja sen on määrä kattaa koko henkilöstömme.

Vuoden 2013 alussa caverionilaisten työtyytyväisyyttä kartoitettiin vielä osana YIT:n henkilöstötutkimusta. Henkilöstöstämme 66 prosenttia vastasi kyselyyn. Vastaajien mukaan vahvuutenamme on muun muassa korkea työturvallisuuden taso. Vastaajat myös kokivat olevansa aidosti osa työyhteisöä ja tekevänsä yhteistyötä saadakseen työt tehdyksi.

Esimiehille eväitä kehityskeskusteluihin

Eniten kehitettävää  vastaajat näkivät tulos- ja kehityskeskusteluissa, joiden laatuun ja hyödyllisyyteen toivottiin panostettavan enemmän. Esimiehiltä toivottiin, että he innostaisivat alaisiansa hyviin työsuorituksiin ja antaisivat riittävästi tietoa työyhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi.

Henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella järjestimme vuonna 2013 kaikille esimiehille kehityskeskusteluinfoja, joissa käsiteltiin muun muassa tavoitteiden asettamista ja niiden merkitystä.