Rekrytointi ja työnantajamielikuva

Tavoitteenamme on olla alamme halutuin työnantaja. Panostamme erityisesti nuorten opiskelijoiden ja valmistumassa olevien rekrytointiin tarjoamalla heille monipuolisia harjoittelu- ja työpaikkoja sekä kehittämällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

 

Kilpailu kiinteistötekniikan ja teollisuuden palvelujen ammattiosaajista on alueittain verrattain kovaa. Hyvistä huoltomiehistä ja asentajista on suurta pulaa etenkin alueilla, joissa alan työttömyysaste on alhainen.

Pyrimme aktiivisesti saamaan palvelukseemme pätevimmät ja sopivimmat työntekijät. Haluamme myös pitää kiinni hyvistä työntekijöistämme ja motivoida heitä tarjoamalla mahdollisuuksia edetä uralla ja kehittää osaamistaan. Tarjoamme kannustavan ja oikeudenmukaisen korvauksen taataksemme kilpailukykymme paikallisilla markkinoilla.

Nuorille kyvyille tarvetta

Henkilöstömme keski-ikä oli vuonna 2013 noin 42 vuotta. Noin 70 prosenttia henkilöstöstämme on 26−55-vuotiaita. Nuoria, alle 26-vuotiaita on palveluksessamme 13 prosenttia ja yli 55-vuotiaita 17 prosenttia.

Tarvetta nuorille osaajille on selvästi. Koemme tärkeäksi saada nuoret aktiivisesti mukaan työelämään ja haluamme antaa heille kokemusta työelämästä jo opiskelujen aikana.

Tarjoamme nuorille runsaasti kesätyö- ja harjoittelupaikkoja sekä vastaavia määräaikaisia työpaikkoja. Työllistimme vuonna 2013 eri maissa yhteensä noin 800 kesätyöntekijää, opinnäytetyöntekijää ja harjoittelijaa.

 

Osallistumme alan koulutusohjelmien kehittämiseen

Tuemme yhteistyötä koulujen ja korkeakoulujen kanssa, jotta voimme kouluttaa tulevaisuuden työntekijöitä ja kehittää yrityksemme kuvaa työnantajana.

Suomen ulkopuolella oppisopimuskoulutus, jossa koulu- ja työskentelyjaksot vuorottelevat, on yleinen tapa tarjota opiskelijoille työharjoittelupaikkoja. Oppisopimukset saattavat olla kestoltaan kolmesta neljään vuotta.

Osallistumme toimialoihimme liittyvien koulutusohjelmien kehittämiseen. Lisäksi oma henkilökuntamme opettaa oppilaitoksissa. Teemme yhteistyötä erityisesti kiinteistöteknisen alan ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Rakennamme vahvaa työnantajamielikuvaa

Harjoittelupaikkojen ohella teemme Caverionia tunnetuksi muun muassa osallistumalla oppilaitosten rekrytointimessuille ja järjestämällä opiskelijavierailuja.

Suomessa Caverion on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Samalla sitoudumme hyvän kesätyön periaatteisiin, joita ovat muun muassa mielekäs työ ja kohtuullinen palkka, hyvä hakijakokemus sekä perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu.

Saksassa Caverion on mukana kiinteistöteknisten palvelujen alaa työpaikkana tunnetuksi tekevässä Möglichmacher (saks. "Mahdollistaja") -kampanjassa. Vuonna 2013 Caverion myös palkittiin yhtenä Mϋnchenin parhaista työnantajista.