Osaamisen kehittäminen

Haluamme tarjota henkilöstöllemme mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen. Osaamisen kehittäminen pohjautuu työssä oppimiselle, jota täydennämme erilaisin koulutuksin ja valmennuksin.

 


Keskeisin keinomme osaamisen kehittämisessä on päivittäinen työssä oppiminen, johon kuuluvat muun muassa osaamisen jakaminen tiimin ja talon sisällä sekä asiakkaiden kanssa toimimisen kautta hankittu kokemus ja osaaminen. Myös työkierto, mentorointi, palautteen antaminen ja saaminen sekä itsearviointi ovat väyliä jatkuvaan oppimiseen.

Jatkuvan oppimisen lisäksi järjestämme eriasteisia koulutustilaisuuksia ja valmennuksia.

Ammatillisen osaamisen kehittämiseen tähtäävään koulutukseen kuuluvat muun muassa:

• uusien työntekijöiden perehdytystilaisuudet
• esimieskoulutukset
• myynnin ja palveluosaamisen sekä projektijohtamisen valmennukset
• kieli- ja kansainvälisyyskoulutukset sekä
• työn ohessa suoritettavat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.

Vuoden 2013 aikana koulutuksia järjestettiin muun muassa työturvallisuudessa, esimiestyössä, myynnissä ja asiakaspalvelussa, sosiaalisessa mediassa toimimisessa sekä uusien työntekijöiden perehdyttämisen yhteydessä. Järjestimme myös ammatillista osaamista kehittävää koulutusta. Osa koulutuksesta, kuten esimerkiksi työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset, oli lakisääteisiä.

Parempaa palvelukulttuuria

Menestyksemme on riippuvainen kyvystämme vastata asiakkaidemme tarpeisiin. Hyvään asiakaspalveluasenteeseen kiinnitetään huomiota muun muassa järjestämällä siihen liittyvää koulutusta.

Suomessa käynnistimme vuonna 2013 palveluliiketoiminnan
10+ Asenne ratkaisee -valmennusohjelman. Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnassa työskentelevälle henkilöstöllemme suunnattu valmennus käsittelee muun muassa asiakkaan tarpeiden huomioimista ja hyvän palvelun merkitystä asiakaskokemuksessa. Edellytämme, että koko huoltohenkilöstömme ja palveluliiketoiminnan johtomme Suomessa osallistuu valmennukseen ja läpäisee valmennukseen liittyvän kokeen, niin kutsutun Palvelupassin. Palvelupassi-kulttuuria kehitetään jatkossa muun muassa osana kehityskeskusteluja.

Tulos- ja kehityskeskustelut keskeinen osa suorituksen johtamista

Tulosjohtaminen ja kehityskeskustelut ovat keskeinen osa johtamisjärjestelmäämme. Vuonna 2013 noin 75 prosenttia henkilöstöstämme oli käynyt tulos- ja kehityskeskustelun vuoden aikana. Tavoitteenamme on nostaa heidän osuuttaan vieläkin suuremmaksi. Pyrimme siihen, että koko henkilöstömme kävisi kehityskeskustelun vähintään kerran vuodessa.

Tulos- ja kehityskeskustelun tarkoitus on varmistaa sitoutuminen yhdessä sovittuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Strategiset tavoitteet pilkotaan yhtiön, liiketoimintaryhmän, yksikön ja lopuksi yksilön henkilökohtaisiksi tavoitteiksi.

Tulos- ja kehityskeskustelussa arvioidaan edellisen kauden tavoitteiden toteutuminen ja nykyisten tehtävien sisältö sekä asetetaan tavoitteet tulevalle kaudelle. Tavoitteet linjataan yhtiön strategian kanssa ja niille asetetaan selkeät mittarit.

Tavoitteet asetetaan jatkossa koko vuodeksi kerrallaan, jolloin ne noudattavat konsernin vuosisuunnittelun ja budjetoinnin rytmiä. Tavoitteet tulevat muodostumaan kolmesta osasta: konsernin, divisioonan ja henkilön omista tavoitteista. Näiden osien painoarvot vahvistetaan ja viestitään vuoden 2014 alkupuolella. Tulospalkkiot maksetaan kerran vuodessa, mikäli tavoitteisiin ylletään. Puolessa välissä vuotta käydään tavoitteiden väliarviointikeskustelu, jossa keskustellaan myös ammatilliseen kehittymiseen liittyvistä tavoitteista.