Caverion työnantajana

Caverion on yrityksenä uusi, mutta meillä on kaikilla toiminta-alueillamme jo pitkä historia ja paljon arvokasta osaamista. Toimimme vahvasti henkilöstövaltaisella toimialalla. Arvokkainta pääomaamme ovatkin koneiden, laitteiden tai rakennusten sijaan ihmisemme
- lähes 18 000 oman alansa ammattilaista 13 eri maassa.

 

Keskeistä vuonna 2013

  • Juhlistimme uuden yhtiön alkua ja loimme sille strategiaa, yrityskulttuuria ja arvoja.
  • Keskityimme muun muassa henkilöstöpolitiikan, palkanlaskennan ja työterveyshuollon rakentamiseen, henkilöstön kehittämisen ja henkilöstökoulutuksen mallien muodostamiseen sekä rekrytointi- ja työsopimusasioihin.
  • Jatkoimme työturvallisuustyötämme kohti tapaturmatonta työpaikkaa. Työtapaturmien määrä on laskenut tasaisesti viimeisten vuosien aikana, eikä vuosi 2013 tehnyt poikkeusta positiivisessa kehityksessä: Tapaturmataajuus (työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden) oli 9 kun se edellisvuonna oli 11.
  • Julkaisimme päivitetyt eettiset liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct), jotka määrittävät yhteisen tapamme toimia.
  • Panostimme myös nuoriin osaajiin. Työllistimme eri maissa yhteensä noin 800 kesä- ja opinnäytetyöntekijää sekä harjoittelijaa.
  • Kehitimme liiketoimintaamme yhtenäisenä yhtiönä vahvasti yli maarajojen.
  • Tunnistimme johdon keskeisiä avainhenkilöitä, ja käynnistimme suunnittelun heidän osaamisensa kehittämiseksi. Tavoitteenamme on kouluttaa kaikki esimiehet kaikissa toimintamaissamme. Siten edistämme hyvää johtamista ja tavoitteiden asettamista sekä kehittämismyönteisen kulttuurin jalkautumista.

 Avainlukuja


2013 2012 2011
Henkilöstö keskimäärin 18 071 19 132 19 731
Työntekijöitä/toimihenkilöitä (%) 67 / 33 67 / 33 67 / 33
Naisia/miehiä (%) 10 / 90 9 / 91 9 / 91
Määräaikaisia (%) 6 n/a n/a
Työsuhteen keskimääräinen kesto, vuotta 11,1 12,4 12,2
Henkilöstön keski-ikä 42,1 41,8 42,1
Alle 26-vuotiaita (%) 13 n/a n/a
26-55-vuotiaita (%) 70 n/a n/a
Yli 55-vuotiaita (%) 17 n/a n/a
Tuloskeskustelun vuoden aikana käyneet (%) 75 n/a n/a
Henkilöstötutkimukseen vastanneet 66 n/a n/a
Sairauspoissaolot  (%) (poissaolotunnit/työtunnit) 4,4 n/a n/a
Tapaturmataajuus (tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden) 9 11 12
Kuolemaan johtaneet tapaturmat  0 0 0
OHSAS 18001 -liiketoiminta (%liikevaihdosta) 75 70 n/a

 

 

Lähes 18 000 työntekijää 13 maassa

Caverion toimii 13 eri maassa, jossa kussakin noudatamme paikallista lainsäädäntöä sosiaaliturva- ja työsuhdeasioissa. Henkilöstöllämme on järjestäytymisvapaus, oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin edunsuojan varmistamiseksi sekä oikeus työehtosopimusneuvotteluihin.

Kiinnitämme erityistä huomiota myös vapaaehtoisen yhteistoiminnan kehittämiseen yhtiön ja henkilöstön välillä. Yhteistoimintaa on paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla. EWC (European Works Council) -sopimus, jonka puitteissa käydään aktiivista vuoropuhelua henkilöstön edustajien ja johdon välillä, on perusta Caverionin kansainväliselle yhteistyölle.

Vuoden 2013 lopussa palveluksessamme oli 17 673 henkilöä (12/2012: 18 618). Toimintamme tehostaminen Pohjois-Euroopassa vaati vuonna 2013 muun muassa kannattamattomien yksiköiden sulkemisia ja organisaation madaltamista. Myös irtisanomiset olivat välttämättömiä liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Aikaisemmin ilmoitetut toimet 600 työntekijän henkilövähennyksistä saatiin päätökseen syksyyn mennessä. Kokonaisuudessaan henkilöstön määrä väheni tammi−joulukuun aikana 945 työntekijällä (-5 %), kun tarkastelemme palvelukseen tulleiden ja palveluksesta lähteneiden määrän erotusta. Eniten henkilöstömäärä väheni Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Pyrimme aina löytämään irtisanomisille vaihtoehtoisia ratkaisuja ja järjestelyjä esimerkiksi eläkejärjestelyin ja sisäisin siirroin sekä päättämällä määräaikaisia sopimuksia ja toteuttamalla väliaikaisia lomautuksia.