Asiakkaat, laatu ja tuotekehitys

Pidämme yllä hyviä asiakassuhteita osaamisellamme, työmme korkealla laadulla, paikallisella läsnäolollamme ja oikealla palveluasenteellamme.

 

Caverionilla on laaja ja monipuolinen asiakaskunta. Rakennusliikkeet ja rakennuttajat ovat keskeinen asiakasryhmä erityisesti projektitoimituksissa ja kiinteistöjen käyttäjät huollossa ja kunnossapidossa. Muita asiakkaitamme ovat kiinteistösijoittajat ja kiinteistöjen omistajat, kiinteistöpalveluyritykset ja isännöitsijät, julkisyhteisöt ja teollisuuden yritykset.

Tavoitteenamme on pitää yllä hyviä asiakassuhteita osaamisellamme, työmme laadulla, paikallisella läsnäolollamme ja palveluasenteellamme.

Tuotekehitystä omassa tutkimuskeskuksessa

Kehitämme tuotteita ja palvelujamme muun muassa Saksan Aachenissa sijaitsevassa omassa tutkimuskeskuksessamme, joka keskittynyt erityisesti vaativien ilmanvaihtoon, jäähdytykseen ja lämmitykseen liittyvien tuotteiden valmistukseen ja tuotekehitykseen.

Tutkimuskeskuksessa voidaan simuloida kiinteistöteknisten järjestelmien toimivuutta haastavissa olosuhteissa, kuten sairaaloissa, laboratorioissa, jäähalleissa, messuhalleissa tai tv-studioissa.

Maissamme ja yksiköissämme on aloite- ja kehitysohjelmia, joiden puitteissa viemme läpi myös henkilöstön keskuudesta nousevia uusia liikeideoita ja teknologioita.

Caverionin investoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan olivat vuonna 2013 noin 12,7 miljoonaa euroa eli 0,5% liikevaihdosta. (2012: 14,0 miljoonaa euroa eli 0,5% liikevaihdosta).

ISO 9001 -laatusertifikaatti kattoi vuonna 2013 99,7 prosenttia (2012: 96%) liikevaihdostamme.

Luomme parempaa palvelukulttuuria

Keräämme asiakaspalautetta toiminnastamme ja kehitämme sen avulla toimintaamme vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

Asiakkaamme odottavat meiltä muun muassa:

  • Palvelua, joka vastaa sovittua ja joka toteutetaan aikataulussa.
  • Ammattitaitoa ja asiantuntemusta
  • Laatua ja luotettavuutta
  • Hyvää hinta-laatusuhdetta
  • Sujuvaa vuorovaikutusta ja ystävällistä palvelua
Mittaamme asiakastyytyväisyyttä kaikkialla liiketoiminnassamme, mutta toteutustapa sekä laajuus vaihtelevat maittain ja yksiköittäin. Joissain maissa toteutetaan pienempiä, tiettyä toimitusta koskevia tutkimuksia viikoittain ja laajempia, asiakkaan yleistä tyytyväisyyttä kartoittavia tutkimuksia kerran vuodessa. Joissain maissa nämä tutkimukset toteutetaan kerran vuosineljänneksessä tai kaksi kertaa vuodessa. Asiakastyytyväisyystutkimukset sisältyvät usein palvelusopimuksen ehtoihin.
 

Asenne ratkaisee

Hyvään asiakaspalveluasenteeseen kiinnitetään huomiota muun muassa järjestämällä palvelukulttuuriin liittyvää koulutusta.
 
Olemme perinteisesti panostaneet tekniseen osaamiseen. Asiakkaan tyytyväisyyttä ei kuitenkaan ratkaise pelkästään tekniikka, vaan se, millaiseksi hän on saamansa palvelun kokenut. Tavoitteenamme on palvelun taso, joka yltää asiakkaamme kokemana kilpailueduksemme.
 
Suomen kiinteistöteknisissä palveluissa käynnistimme vuonna 2013 palveluliiketoiminnan 10+ Asenne ratkaisee -valmennusohjelman. Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan parissa työskenteleville suunnattu valmennus käsittelee muun muassa asiakkaan tarpeiden huomioimista ja hyvän palvelun merkitystä asiakaskokemuksessa. Lisäksi kehitetään palveluvalmiutta ja palvelun laatua.
 
Edellytämme, että koko palveluliiketoiminnan henkilöstömme ja johtomme Suomen kiinteistöteknisissä palveluissa osallistuu valmennukseen ja läpäisee siihen liittyvän kokeen. Vuonna 2013 yli tuhat henkilöä Suomessa suoritti kokeen. Valmennukset jatkuvat myös vuonna 2014. Palvelupassi-kulttuuria kehitetään jatkossa muun muassa osana kehityskeskusteluja.
 

Näyttämöiden ilmanvaihto toimivaksi

 

Caverionin kehittämä ilmanvaihtojärjestelmä ehkäisee tehokkaasti vedontunnetta ja minimoi energiakustannuksia Kölnin kaupunginteatterin ja oopperan näyttämöillä.

Lue lisää

 
 
ISO 9001-laatusertifikaatti kattoi 

100 %

 liikevaihdostamme