9. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

 

Milj. e 2013 2012
Rahoitustuotot

Osinkotuotot myytävissä olevista sijoituksista 0,1 0,0
Korkotuotot lainoista ja muista saamisista 1,7 1,1
Luovutusvoitot myytävissä olevista sijoituksista 0,2 0,5
Muut rahoitustuotot lainoista ja muista saamisista 0,1 0,2
Rahoitustuotot yhteensä 2,0 1,9
     

Rahoituskulut

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista lainoista 1) -5,2 -4,6
Muut rahoituskulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista veloista -2,2 -0,5
Korkokulut rahoitusleasingsopimuksista -0,1 0,0
Rahoituskulut yhteensä -7,4 -5,2
 
 
Valuuttakurssivoitot 6,2 1,0
Valuuttakurssitappiot -7,5 -1,3
Valuuttakurssierot, netto -1,2 -0,3Rahoituskulut, netto -6,6 -3,6


1) Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista lainoista sisältää suojauslaskennassa olevien korkojohdannaisten korkokuluja 0,0 (0,2) milj. euroa.
 
Konsernin nettorahoituskulut vuonna 2013 sisältävät kertaluonteista osittaisjakautumiseen liittyvää kulua 0,7 milj. euroa. Mikäli uuden pankkirahoitussopimuksen mukainen rahoitus olisi nostettu tilikauden 2013 alussa, olisivat konsernin nettorahoituskulut olleet vuonna 2013 noin 8,4 miljoonaa euroa.