8. HENKILÖSTÖKULUT2013 2012Milj. e
OikaistuPalkat 827,6 874,4Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt 61,8 73,5Eläkekulut, etuuspohjaiset järjestelyt 4,5 5,6Muut työsuhteen päättymisen jälkeiset kulut 0,6 0,7Osakeperusteinen palkitseminen 0,6 1,7Muut henkilösivukulut 167,7 171,5Yhteensä 1 062,8 1 127,4
Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella

Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 14 674 15 588Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 3 313 3 462Konsernipalvelut 85 83Yhteensä 18 071 19 132
Tiedot johdon palkoista ja palkkioista sekä muista työsuhde-etuuksista on esitetty liitetiedossa 34. Lähipiiritapahtumat.