7. POISTOT JA ARVONALENTUMISET


Milj. e 2013 2012Poistot hyödykeryhmittäin

Aineettomat hyödykkeet

Hankintojen kohdistukset 10,2 13,5Muut aineettomat hyödykkeet 3,0 0,7Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat 0,5 0,6Koneet ja kalusto 4,8 5,5Koneet ja kalusto, rahoitusleasing 0,6 0,4Muut aineelliset hyödykkeet 2,4 2,5Yhteensä 21,5 23,3
Arvonalentumiset

Liikearvo
0,9

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 21,5 24,2