6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

 

Milj. e 2013 2012
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot 0,0 0,0
Toimitilavuokrat 37,8 41,3
Muut vuokrat 53,8 57,9
Vapaaehtoiset henkilösivukulut 16,0 17,2
Projektien muut muuttuvat kulut 59,3 70,1
Matkakulut 48,9 50,6
IT-kulut 37,2 42,0
Kiinteistökulut 10,2 9,1
Muut kiinteät kulut 1) 45,1 45,6
Yhteensä 308,1 333,9

1) Muut kiinteät kulut sisältävät hallinto-, markkinointi- ja muita kiinteitä kuluja.
 
Konsernin tutkimus- ja kehittämismenot olivat 12,7 (14,0) milj. euroa vuonna 2013.
 
Tilintarkastajille maksetut palkkiot
Milj. e 2013 2012
PricewaterhouseCoopers

  Tilintarkastus 0,5 0,6
  Todistukset ja lausunnot 0,0 0,0
  Veroneuvonta 0,2 0,3
  Muut palkkiot 0,5 0,2
Yhteensä 1,2 1,1