5. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT


Milj. e 2013 2012Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot 0,5 2,5Vuokratuotot 0,4 0,2Yritysjärjestelyt
4,0Henkilöstöön liittyvät korvaukset
2,4Muut tuotot 2,3 3,2Yhteensä 3,2 12,3