4. PITKÄAIKAISTEN SOPIMUKSIEN TULOUTUS


Milj. e 2013 2012Tilikaudella tuotoiksi kirjatut tulot pitkäaikaisista palvelusopimuksista ja kiinteistöteknisistä projekteista 1 780,6 2 006,4Keskeneräisten sopimusten kertyneet toteutuneet menot ja kirjatut voitot vähennettynä kirjatuilla tappioilla tilikauden loppuun mennessä 2 124,9 2 366,8Saamiset pitkäaikaisista palvelusopimuksista ja projekteista 261,9 279,4Saadut ennakkosuoritukset 46,3 75,4
Pitkäaikaisten palvelusopimusten ja projektien syntyneet menot ja kirjatut voitot, jotka ovat suuremmat kuin laskutettu määrä esitetään taseen erässä "Myyntisaamiset ja muut saamiset". Saadut ennakkosuoritukset sekä erotus, joka syntyy, jos menot ja kirjatut voitot ovat pienemmät kuin hankkeen laskutus, esitetään erässä "Ostovelat ja muut velat".