31. MUUT VUOKRASOPIMUKSET


Konserni vuokralle ottajanaEi-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
Milj. e 2013 2012Yhden vuoden kuluessa 61,5 61,3Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 114,3 121,6Yli viiden vuoden kuluttua 34,5 36,6Yhteensä 210,4 219,5
Tuloslaskelmaan sisältyy ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettuja vuokramenoja 60,6 milj. euroa (62,0 milj. euroa).
Konserni on vuokrannut käyttämänsä toimitilat. Toimitilojen vuokrasopimukset kestävät enimmillään 10 vuotta. Useimmiten sopimuksiin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Toimitilasopimusten indeksi-, uudistamis- ja muut ehdot poikkeavat toisistaan. Muu vuokrasopimusvastuu sisältää myös konsernin työsuhdeautojen leasingsopimusten vastuut, joiden pääasiallinen kesto on neljä vuotta.