3. YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT

 

Tilikausi 2013
Caverion ei tehnyt yrityshankintoja tai -myyntejä vuonna 2013.

Tilikausi 2012
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut -toimiala osti helmikuussa 2012 Ruotsissa sähkö-, tietoliikenne-, data-, hälytin- ja matalajänniteasennuksia tekevän Elektriska Installationer i Finspång AB:n ja sen sähköasennuksiin erikoistuneen sisaryhtiön Kraftmontage i Finspång AB:n osakekannat. Norjassa ostettiin maaliskuussa 2012 Madla Elektro AS -nimisen, sähköasennuksia tekevän yhtiön osakekanta. Ruotsissa ostettiin huhtikuussa 2012 Level5 security -nimisen yhtiön turvaliiketoiminnan ja toukokuussa 2012 sähköasennusyhtiö Dala Elmontage Lindkvist & Bodin AB:n osakekannat.

Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla tehtiin kaksi yritysostoa Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut -toimialalla. Itävallassa ostettiin tammikuussa 2012 kylmälaiteratkaisuja ja -palveluita toimittavan P&P Kältenangebau GmbH:n sekä ilmanvaihtoratkaisuja toimittavan WM Haustechnik GmbH:n osakekannat.

Hankintojen yhteenlaskettu hankintahinta oli 9,5 milj. euroa. Hankinnoista ei ole syntynyt liikearvoa.

Hankitun nettovarallisuuden muodostuminen ja liikearvo
Milj. e 2012
Maksettu vastike  
Käteisvarat 8,5
Ehdollinen vastike 1,1
Luovutettu vastike yhteensä 9,5
         
Hankintaan liittyvät menot
(kirjattu kuluksi liiketoiminnan muihin kuluihin) 0,2
 

Hankituista varoista ja vastattavaksi otetuista veloista kirjatut määrät
Milj. e 2012
Rahavarat 1,1
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,5
Asiakkuudet 1,6
Tilauskanta 4,5
Muut aineettomat oikeudet 12,9
Vaihto-omaisuus 0,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6,6
Laskennalliset verovelat netto -2,0
Ostovelat ja muut velat -16,6
Yksilöitävissä oleva nettovarallisuus yhteensä 9,5
Määräysvallattomien omistajien osuus
Liikearvo
Kokonaisarvo 9,5


Liikevaihto, joka sisältyy kauden tuloslaskelmaan 17,4
Voitto, joka sisältyy kauden tuloslaskelmaan 0,2
         
Liikevaihto, jos olisi yhdistelty vuoden alusta 19,0
Voitto, jos olisi yhdistelty vuoden alusta 0,4