28. JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 

Nimellisarvot
Milj. e 2013 2012
Valuuttatermiinit, ei-suojauslaskennassa 32,9 32,1
Korkojohdannaiset

  SuojauslaskennassaKorkoswapit 20,0 45,5


Korkotermiinit 50,0

Käyvät arvot
Milj. e 2013 2013 2013 2012 2012 2012
Positiivinen käypä arvo (tasearvo) Negatiivinen käypä arvo (tasearvo) Nettoarvo Positiivinen käypä arvo (tasearvo) Negatiivinen käypä arvo (tasearvo) Nettoarvo
Valuuttatermiinit

  Ei suojauslaskennassa 0,1 -0,8 -0,7 0,2 -0,7 -0,5
Korkojohdannaiset

  Suojauslaskennassa
-0,1 -0,1
-0,2 -0,2

Kaikki johdannaiset on tehty Caverion-konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti suojaustarkoituksessa, mutta IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa sovelletaan vain osaan sopimuksista. Valuuttajohdannaiset on tehty lähinnä rahoituksellisten erien suojaamiseksi ja ne on kirjattu tulosvaikutteisesti rahoitustuottoihin/-kuluihin. Valuuttajohdannaiset erääntyvät vuoden 2014 aikana. Korkojohdannaisilla on pidennetty konsernin rahoitusvelkojen keskimääräistä korkosidonnaisuusaikaa. Suojauslaskennassa olevien erien osalta käyvän arvon muutokset on kirjattu oman pääoman arvonmuutosrahastoon ja suojauslaskennan ulkopuolella olevien erien osalta tulosvaikutteisesti. Korkojohdannaiset, joihin sovelletaan suojauslaskentaa, on tehty suojattavien erien mukaan pitkäaikaisiksi.