26. RAHOITUSVELAT

 

2013 2012
Milj. e Tasearvo Tasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Lainat rahoituslaitoksilta 138,1 63,5
Eläkelainat 8,0 10,0
Muut lainat 1,2 1,6
Rahoitusleasingvelat 1,2 0,5
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 148,5 75,6
           

2013 2012
Milj. e Tasearvo Tasearvo
Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Lainat rahoituslaitoksilta 68,3 7,0
Eläkelainat 2,0 8,0
Muut lainat 0,4 0,0
Rahoitusleasingvelat 0,5 0,4
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 71,3 15,4
 
Taulukko sisältää muut velat paitsi liitetiedon 27 mukaiset ostovelat ja muut velat.
 
Rahoitusleasingvelat
Milj. e 2013 2012
Rahoitusleasingvelat erääntyvät seuraavasti:

Vähimmäisvuokrat

  Alle vuoden kuluessa 0,5 0,4
  1-5 vuoden kuluessa 1,2 0,5
Vähimmäisvuokrat yhteensä 1,7 0,9
 

Vähimmäisvuokrien nykyarvo

  Alle vuoden kuluessa 0,6 0,4
  1-5 vuoden kuluessa 1,2 0,5
Vähimmäisvuokrien nykyarvo 1,8 0,9
 

Kertymättömät rahoituskulut 0,0 0,0
Tilikaudella rahoituskuluksi kirjattu määrä -0,1 0,0
 
Rahoitusleasingvelat aiheutuvat tuotantokoneiden, autojen ja toimistolaitteiden vuokrasopimuksista.