25. VARAUKSET

 

Milj. e Takuuvaraukset Tappiollisten tilausten varaukset Uudelleenjärjestely-varaukset Oikeudenkäynti-varaukset Muut varaukset Yhteensä
1.1.2013 14,2 3,4 2,1 3,0 7,5 30,2
Kurssierot -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4
Varausten lisäykset 8,2 1,3 4,1 1,1 3,0 17,7
Käytetyt varaukset -7,2 0,3 -3,4 -0,4 -4,2 -14,9
Käyttämättömien varausten peruutukset -0,2 -2,5
-1,3 -0,9 -4,9
Uudelleenluokittelut 1) -0,1


-1,8 -1,9
31.12.2013 14,6 2,5 2,8 2,4 3,6 25,8


Pitkäaikaiset varaukset 5,4
1,3
2,4 9,1
Lyhytaikaiset varaukset 9,1 2,5 1,4 2,4 1,2 16,7
Yhteensä 14,6 2,5 2,8 2,4 3,6 25,8

Milj. e Takuuvaraukset Tappiollisten tilausten varaukset Uudelleenjärjestely-varaukset Oikeudenkäynti-varaukset Muut varaukset Yhteensä
1.1.2012 15,4 3,6 5,1 3,4 8,2 35,7
Kurssierot 0,2 0,0 -0,1 0,0 0,3 0,4
Varausten lisäykset 7,6 2,6 1,1 0,5 4,5 16,3
Käytetyt varaukset -8,1 -3,0 -4,0 -0,6 -5,0 -20,7
Käyttämättömien varausten peruutukset -1,0

-0,3 -0,6 -1,9
Yrityshankinnat 0,1 0,2

0,1 0,4
31.12.2012 14,2 3,4 2,1 3,0 7,5 30,2
   

Pitkäaikaiset varaukset 3,7
1,0
2,1 6,9
Lyhytaikaiset varaukset 10,4 3,4 1,1 3,0 5,4 23,3
Yhteensä 14,2 3,4 2,1 3,0 7,5 30,2
 
1) Konserni on luokitellut uudelleen muihin lyhytaikaisiin velkoihin eriä, jotka ovat vuonna 2012 sisältyneet muihin varauksiin.
                   
Hankkeiden sopimusperäiset takuuvaraukset määritetään kokemusperäisen tiedon perusteella vastuiden toteutumisesta. Varausten esittäminen on jaettu pitkä- ja lyhytaikaisiin ennustetun toteutumisajankohdan perusteella.