21. RAHAVARAT

 

2013 2013 2012 2012
Milj. e Tasearvo Käypä arvo Tasearvo Käypä arvo
Käteinen raha ja pankkitilit 133,3 133,3 100,8 100,8
               
Konsernin rahavirtalaskelmassa rahavaroihin luetaan seuraavat erät:
Milj. e 2013 2012
Käteinen raha ja pankkitilit 133,3 100,8