20. MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET


Milj. e 2013 2012Tasearvo TasearvoMyyntisaamiset 378,5 444,8Saamiset pitkäaikaisista sopimuksista 1) 261,9 279,4Siirtosaamiset 33,0 39,3Muut saamiset 16,5 11,1Yhteensä 689,9 774,7
Konsernin myyntisaamiset ovat vuoden 2013 aikana olleet keskimäärin 364,4 (397,8) milj. euroa. Konserni ei ole vastaanottanut vakuuksia.
Täsmäytys liitetietoon 29:
Milj. e 2013 2012Myyntisaamiset 378,5 444,8Saamiset pitkäaikaisista sopimuksista 1) 261,9 279,4Muut saamiset 16,5 11,1Yhteensä 656,9 735,4
1) Lisätietoja on esitetty liitetiedossa 4. Pitkäaikaisten sopimusten tuloutus.