18. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT

 

 
2013 2012
Milj. e
Oikaistu

Laskennallinen verosaaminen
3,5 5,5
Laskennallinen verovelka
-62,1 -68,7
Laskennallinen verovelka, netto
-58,6 -63,2
             
Laskennallisiin veroihin kirjatut muutokset:

 
Laskennallinen verovelka, netto 1.1
-63,2 -46,6
Muuntoero
2,5 -1,7
Tuloslaskelmaan kirjattu muutos
3,3 -7,7
Laajaan tuloslaskelmaan kirjattu muutos
1,6 -5,4
Yrityshankinnat ja aktivoinnit
-2,7 -2,0
Laskennallinen verovelka, netto 31.12.
-58,6 -63,2
       


Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos tilikauden aikana ennen netottamista


2013
Milj. e 1.1. Muuntoero Kirjattu tuloslaskelmaan Kirjattu laajaan tuloslaskelmaan Yrityshankinnat ja aktivoinnit
31.12.
Laskennalliset verosaamiset:


Varaukset 5,2 -0,2 -0,4


4,6
Vahvistetut tappiot 7,0
1,1


8,1
Eläke-etuudet 8,1 -0,7 0,2 1,6

9,2
Muut erät 3,3 -0,1 -1,5 0,1

1,8
Laskennalliset verosaamiset yhteensä 23,6 -1,0 -0,6 1,7

23,7Laskennalliset verovelat:


Aineettomien hyödykkeiden aktivointi 1) 46,9 -2,5 -6,0
2,7
41,1
Kertyneet poistoerot 7,5 -0,2 -1,0


6,3
Eläke-etuudet 0,4
-0,1 0,1

0,4
Osatuloutus 29,9 -0,6 2,4


31,7
Vaihto-omaisuus 1,5
0,6


2,1
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 -0,1 0,1


0,0
Muut erät 0,7 -0,1 0,1


0,7
Laskennalliset verovelat yhteensä 86,9 -3,5 -3,9 0,1 2,7
82,3
       2012 (Oikaistu)

Milj. e 1.1. Muuntoero Kirjattu tuloslaskelmaan Kirjattu laajaan tuloslaskelmaan Yrityshankinnat ja aktivoinnit
31.12.
Laskennalliset verosaamiset:


Varaukset 5,0 0,1 0,1


5,2
Vahvistetut tappiot 8,5 0,1 -1,6


7,0
Eläke-etuudet 13,5 -0,2 0,5 -5,7

8,1
Muut erät 3,0
0,3


3,3
Laskennalliset verosaamiset yhteensä 30,0 0,0 -0,7 -5,7

23,6Laskennalliset verovelat:


Aineettomien hyödykkeiden aktivointi 1) 39,8 0,9 4,2
2,0
46,9
Kertyneet poistoerot 8,8 0,3 -1,6


7,5
Eläke-etuudet 0,6

-0,2

0,4
Osatuloutus 24,0 0,3 5,6


29,9
Vaihto-omaisuus 1,8
-0,3


1,5
Myytävissä olevat sijoitukset 0,1

-0,1

0,0
Muut erät 1,5 0,2 -1,0


0,7
Laskennalliset verovelat yhteensä 76,6 1,7 6,9 -0,3 2,0
86,9


1) Aineettomien hyödykkeiden aktivointi rivi sisältää aineettomien hyödykkeiden aktivoinnin lisäksi myös erillisyhtiöiden vähennyskelpoisesta liikearvosta kirjatun laskennallisen verovelan.


Käyttämättömistä verotuksellisista tappioista kirjataan laskennallista verosaamista siihen määrään asti, kun verohyödyn saaminen verotettavan tulon perusteella on todennäköistä. Laskennallista verosaamista on jätetty kirjaamatta kertyneistä ja osittain verotuksessa vahvistamattomista tappioista 2,3 (2,1) milj. euroa vuonna 2013. Verovelkaa ei ole kirjattu sellaisten tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista, joiden veronmaksu määräytyy voitonjaon perusteella, koska voitonjako on konsernin päätäntävallassa, ja se ei ole todennäköistä tilinpäätöshetkellä.