17. PITKÄAIKAISET SAAMISET

 

2013 2013 2012 2012
Milj. e Tasearvo Käypä arvo Tasearvo Käypä arvo
Muut saamiset 1) 2,3 2,3 5,3 5,3
     

   
1) Muihin saamisiin sisältyy etuuspohjaiseen eläkejärjestelyyn liittyviä varoja 2,1 (1,7) milj. euroa.
           
Täsmäytys liitetietoon 29:
Milj. e 2013 2012
Muut saamiset 2,3 5,3
Etuuspohjainen eläkejärjestely -2,1 -1,7
Erotus 0,2 3,6
 
Pitkäaikaisiin saamisiin ei sisälly saamisia lähipiiriin kuuluvilta.