16. MYYTÄVISSÄ OLEVAT SIJOITUKSET

 

Milj. e 2013 2012
Tasearvo 1.1. 2,5 2,9
Lisäykset

Vähennykset -0,1
Käyvän arvon muutokset -0,3 -0,4
Tasearvo 31.12. 2,0 2,5

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät seuraavia eriä

Noteeratut osakkeet 0,6 0,6
Noteeraamattomat osakkeet 1,4 1,9
Yhteensä 2,0 2,5