15. OSUUDET OSAKKUUSYRITYKSISSÄ

 

Milj. e 2013 2012
Tasearvo tilikauden alussa 0,1 0,1
Osuus tuloksesta 0,0 0,0
Tasearvo tilikauden lopussa 0,1 0,1
 
Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon ei sisälly liikearvoa.          
           
Konsernin osakkuusyritykset sekä niiden varat, velat, liikevaihto ja voitto/tappio
Milj. e Yritys Kotipaikka Varat Velat Liikevaihto Voitto/ tappio Omistus
2013 Arandur Oy Vantaa 4,5 4,1 5,5 0,0 33,00 %
2012 Arandur Oy Vantaa 4,0 3,7 5,4 0,0 33,00 %