13. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

 

2013
Milj. e Liikearvo Hankintojen kohdistukset Muut aineettomat hyödykkeet 1) Muut aineettomat hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1.2013 336,6 81,7 13,7 95,4
Lisäykset
2,9 22,2 25,1
Vähennykset
-1,8 -0,3 -2,1
Kurssierot
-4,5 -0,7 -5,2
Hankintameno 31.12.2013 336,6 78,3 34,9 113,2

 


Kertyneet poistot 1.1.2013 -0,9 -45,3 -11,1 -56,4
Poistot ja arvonalentumiset
-10,2 -3,0 -13,2
Kurssierot
2,6 0,3 2,9
Vähennysten kertyneet poistot
1,8 0,2 2,0
Kertyneet poistot 31.12.2013 -0,9 -51,1 -13,7 -64,8Kirjanpitoarvo 1.1.2013 335,7 36,4 2,5 39,0
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 335,7 27,2 21,2 48,4
     2012
Milj. e Liikearvo Hankintojen kohdistukset Muut aineettomat hyödykkeet 1) Muut aineettomat hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1.2012 336,6 57,1 17,6 74,7
Lisäykset

0,9 0,9
Liiketoimintojen hankinta
19,0
19,0
Vähennykset

-1,7 -1,7
Kurssierot
5,6 -3,1 2,5
Hankintameno 31.12.2012 336,6 81,7 13,7 95,4
     Kertyneet poistot 1.1.2012
-26,9 -15,0 -41,9
Poistot ja arvonalentumiset -0,9 -13,5 -0,7 -14,2
Kurssierot
-5,4 2,5 -2,9
Vähennysten kertyneet poistot
0,5 2,1 2,6
Kertyneet poistot 31.12.2012 -0,9 -45,3 -11,1 -56,4Kirjanpitoarvo 1.1.2012 336,6 30,2 2,5 32,8
Kirjanpitoarvo 31.12.2012 335,7 36,4 2,5 39,0
     1) Muut aineettomat hyödykkeet sisältävät muun muassa ATK-ohjelmistoja ja lisenssejä.
       
Hankintojen kohdistukset muodostuvat:

Milj. e 2013 2012
Asiakassuhteet ja sopimuskannat 24,4 31,1
Patentoimaton teknologiaosaaminen 0,0 0,2
Tilauskanta 2,7 4,5
Kilpailukieltolauseke 0,0 0,6
Yhteensä 27,2 36,4