10. TULOVEROT

 

Tuloverot tuloslaskelmassa
Milj. e 2013 2012
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 9,9 9,8
Edellisten tilikausien verot 0,7 -0,8
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos -3,3 7,7
Tuloverot yhteensä 7,3 16,7
 
Konsernin tuloslaskelmaan kirjatut tuloverot eroavat suomalaisen yhtiön verokannan 24,5 prosenttia mukaisesta tuloverosta seuraavasti:
 
Milj. e 2013 2012
Voitto ennen veroja 42,8 57,5
Verot laskettuna kotimaan verokannalla (24,5 %) 10,5 14,1
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat 0,5 2,4
Verovapaat tulot ja vähennyskelvottomat kulut 0,8 -1,1
Osakkuusyritysten nettotulos 0,0 0,0
Verokantojen muutosten vaikutus laskennallisiin veroihin 1) -4,7 -1,1
Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö
-0,3
Tilikauden tappioista kirjaamattomat verot 0,5 1,3
Laskennallisten verojen uudelleenarviointi -1,0 2,2
Edellisten tilikausien verot 0,7 -0,8
Verot tuloslaskelmassa 7,3 16,7

1) Vaikuttaa verokannan muutos Suomessa 24,5 prosentista 20,0 prosenttiin, Tanskassa 25,0 prosentista 24,5 prosenttiin ja Norjassa 28,0 prosentista 27,0 prosenttiin vuonna 2014 sekä Ruotsissa 26,3 prosentista 22,0 prosenttiin vuonna 2013.