Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Milj. e Liite Sijoitettu oma pääoma Osake- pää- oma Kertyneet voitto- varat Muunto- erot Arvon-muutos-rahasto Omat osakkeet Yh- teensä Määräys-vallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 *
379,3


7,7 -0,1
386,8 0,6 387,4
Kauden laaja tulos 1-6/2013


Katsauskauden voitto
7,0
7,0 0,0 7,0
Muut laajan tuloksen erät:


Rahavirran suojaukset 300,1
0,1
0,1

-Laskennallinen vero
0,0
0,0
0,0

Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos 160,0
0,0
0,0

-Laskennallinen vero
0,0
0,0
0,0

Muuntoerot-1,5

-1,5
-1,5
Kauden laaja tulos 1-6/2013 yhteensä * 7,0

-1,5 0,1
5,6 0,0 5,6
Liiketoimet omistajien kanssa


Osakeperusteiset maksut 23 -0,8
-0,8
-0,8

Oman pääoman ehtoiset liiketoimet YIT-konsernin kanssa
-164,5
-164,5
-164,5
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä * -165,3
-165,3
-165,3
Jakautuminen 30.6.2013
-221,0 1,0 220,0


0,0
0,0
Jakautumiseen liittyvät aktivoidut kustannukset


-0,9


-0,9
-0,9
Oma pääoma 30.6.2013 0,0 1,0 219,1 6,1 0,1
226,2 0,6 226,8
Kauden laaja tulos 7-12/2013


Katsauskauden voitto


28,5


28,5 0,0 28,5
Muut laajan tuloksen erät:


Etuuspohjaisten eläkkeiden arvonmuutos


-2,1


-2,1
-2,1

-Laskennallinen vero


1,5


1,5
1,5

Rahavirran suojaukset 30-0,1
-0,1
-0,1

-Laskennallinen vero
0,0
0,0
0,0

Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos 16-0,2
-0,2
-0,2

-Laskennallinen vero
0,1
0,1
0,1

Muuntoerot-4,3

-4,3
-4,3
Kauden laaja tulos 7-12/2013 yhteensä

27,9 -4,3 -0,2
23,3 0,0 23,3
Liiketoimet omistajien kanssa


Osakeperusteiset maksut 23

0,1

0,0 0,1
0,1
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä


0,1

0,0 0,1
0,1
Oma pääoma 31.12.2013
0,0 1,0 247,0 1,7 -0,2 0,0 249,5 0,6 250,1
 
     
                   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Milj. e


Liite Sijoitettu oma pääoma Muunto- erot Arvon-muutos-rahasto Yh- teensä Määräys-vallattomien omistajien osuus Sijoitettu oma pääoma yhteensä
Sijoitettu oma pääoma 1.1.2012 *
445,6 3,8 0,2 449,5 0,5 450,0
Etuuspohjaiset eläkkeet, IAS 19-standardin muutoksen vaikutus
-37,0

-37,0
-37,0
Oikaistu sijoitettu oma pääoma 1.1.2012 *
408,5 3,8 0,2 412,5 0,5 413,0
Tilikauden laaja tulosTilikauden voitto
40,8

40,8 0,1 40,9

Tilikauden voitto, IAS 19 -standardin muutoksen vaikutus
-0,1

-0,1
-0,1
Muut laajan tuloksen erät:Etuuspohjaiset eläkkeiden arvonmuutos, IAS 19 -standardin muutoksen vaikutus
16,6

16,6
16,6

-Laskennallinen vero
-5,5

-5,5
-5,5

Rahavirran suojaukset 30

-0,1 -0,1
-0,1

-Laskennallinen vero


0,0 0,0
0,0

Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos 16

-0,4 -0,4
-0,4

-Laskennallinen vero


0,1 0,1
0,1

Muuntoerot

3,9
3,9
3,9
Tilikauden laaja tulos yhteensä *   51,7 3,9 -0,4 55,2 0,1 55,3
Liiketoimet omistajien kanssaOsakeperusteiset maksut 23 1,0

1,0
1,0

Oman pääoman ehtoiset liiketoimet YIT-konsernin kanssa
-81,9

-81,9
-81,9
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä *   -80,9

-80,9
-80,9
Sijoitettu oma pääoma 31.12.2012 *
379,3 7,7 -0,1 386,8 0,6 387,4
* carve-out lukuja


 


Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.