Konsernitase


Milj. e Liite 31.12.2013 31.12.2012 1.1.2012

Oikaistu Oikaistu

VARATPitkäaikaiset varatAineelliset hyödykkeet 12 27,9 31,8 34,7
Liikearvo 13,14 335,7 335,7 336,6
Muut aineettomat hyödykkeet 13 48,4 39,0 32,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 15 0,1 0,1 0,1
Myytävissä olevat sijoitukset 16 2,0 2,5 2,9
Saamiset 17 2,3 5,3 6,4
Laskennalliset verosaamiset 18 3,5 5,5 8,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä
420,1 419,9 422,2

Lyhytaikaiset varatVaihto-omaisuus 19 29,5 39,0 37,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 20 689,9 774,7 794,2
Verosaamiset
1,5 4,7 2,8
Rahavarat 21 133,3 100,8 155,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä
854,2 919,2 989,9

VARAT YHTEENSÄ
1 274,3 1 339,0 1 412,0

Milj. e Liite 31.12.2013 31.12.2012 1.1.2012

Oikaistu Oikaistu

OMA PÄÄOMA JA VELATEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 22


Osakepääoma
1,0

Omat osakkeet
0,0

Muuntoerot
1,7 7,7 3,8
Arvonmuutosrahasto
-0,2 -0,1 0,2
Kertyneet voittovarat
247,0

Sijoitettu oma pääoma

379,3 408,5


249,5 386,9 412,5
Määräysvallattomien omistajien osuus
0,6 0,6 0,5

Oma pääoma yhteensä
250,1 387,4 413,0

Pitkäaikaiset velatLaskennalliset verovelat 18 62,1 68,7 55,3
Eläkevelvoitteet 24 51,1 51,8 66,1
Varaukset 25 9,1 6,9 9,9
Rahoitusvelat 26 148,5 75,6 90,3
Muut velat 27 0,2 4,6 6,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä
270,9 207,6 227,7

Lyhytaikaiset velatOstovelat ja muut velat 27 657,9 697,8 715,6
Verovelat
7,3 7,4 13,4
Varaukset 25 16,7 23,3 25,8
Rahoitusvelat 26 71,3 15,4 16,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä
753,2 743,9 771,3

Velat yhteensä
1 024,1 951,5 999,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
1 274,3 1 339,0 1 412,0

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.