Konsernin tuloslaskelma

 

Milj. e Liite 1.1.-31.12.2013 % 1.1.-31.12.2012 %

Oikaistu
 
Liikevaihto 2, 4 2 543,6
2 803,2


Liiketoiminnan muut tuotot 5 3,2
12,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos
0,0
-0,6
Valmistus omaan käyttöön
1,4
0,3
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö
-674,7
-799,8
Ulkopuoliset palvelut
-431,8
-468,8
Henkilöstökulut 8 -1 062,8
-1 127,4
Liiketoiminnan muut kulut 6 -308,1
-333,9
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 15 0,0
0,0
Poistot ja arvonalentumiset 7 -21,5
-24,2


Liikevoitto
49,4 1,9 61,1 2,2


Rahoitustuotot
2,0
1,9
Kurssierot
-1,2
-0,3
Rahoituskulut
-7,4
-5,2
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 9 -6,6
-3,6


Voitto ennen veroja
42,8 1,7 57,5 2,1


Tuloverot 10 -7,3
-16,7


Tilikauden voitto
35,5 1,4 40,8 1,5


Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
35,5
40,7
Määräysvallattomille omistajille
0,0
0,1


Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: *


Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 11 0,28
0,32
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa
0,28
0,32
   

 
* Osakekohtainen tulos tilikaudelta 2012 on laskettu osittaisjakautumisen voimaantulon mukaista osakemäärää käyttäen.  
           
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.