Konsernin laaja tuloslaskelma


Milj. e Liite 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Oikaistu
Tilikauden voitto 35,5 40,8
Muut konsernin kirjatut tuotot ja kulut


Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:


Etuuspohjaisten eläkkeiden arvonmuutos
-2,1 16,6
- Laskennallinen vero
1,5 -5,5
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:


Rahavirran suojaukset 30 0,1 -0,1
- Laskennallinen vero
0,0 0,0
Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos 16 -0,3 -0,4
- Laskennallinen vero
0,1 0,1
Muuntoerot
-5,9 3,9
Muut konsernin kirjatut tuotot ja kulut, yhteensä -6,6 14,6
Konsernin laaja tulos 28,9 55,3
Jakautuminen


Emoyhtiön omistajille
28,9 55,2
Määräysvallattomille omistajille
0,0 0,1
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.