Henkilöstö                            

 

Vuonna 2013 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 18 071 henkilöä, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012 (2012: 19 132). Vuoden lopussa henkilöstömäärä oli 17 673 (12/2012: 18 618). Vuoden 2013 henkilöstökulut laskivat 6 prosenttia ja olivat yhteensä 1 062,8 milj. euroa (1–12/2012: 1 127,4 milj. e ja 1–12/2011: 1 091,2 milj. e). Joulukuun 2013 lopussa eniten työntekijöitä oli Suomessa (27 % koko henkilöstöstä), Ruotsissa (22 %), Norjassa (20 %) ja Saksassa (14 %).

Vuonna 2013 epävarmuus makrotalouden kehityksestä heijastui Caverionin tilauskantaan, ja varsinkin huollon ja kunnossapidon lisätöitä lykättiin myöhemmäksi. Pohjois-Euroopassa kannattavuuden parantamiseksi täytyi tehdä uudelleenjärjestelyjä, muun muassa kannattamattomia yksiköitä sulkemalla ja organisaatiotasoja vähentämällä. Myös henkilöstövähennykset olivat välttämättömiä kannattavuuden parantamiseksi. Aikaisemmin ilmoitetut toimenpiteet 600 työntekijän vähentämiseksi saatiin päätökseen vuoden 2013 kolmannen neljänneksen aikana. Vuonna 2013 työntekijöiden määrä väheni eniten Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.

 

Henkilöstö maittain 12/13 12/12 Muutos
Suomi 4 772 4 977 -4 %
Ruotsi 3 993 4 492 -11 %
Norja 3 469 3 642 -5 %
Saksa 2 429 2 450 -1 %
Itävalta 711 706 1 %
Tanska 1 019 1 104 -8 %
Muut maat 1 280 1 247 3 %
Konserni yhteensä 17 673 18 618 -5 %




Henkilöstö toimialoittain 12/13 12/12 Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 14 259 15 159 -6 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 3 328 3 380 -2 %
Konsernipalvelut 86 79 9 %
Konserni yhteensä 17 673 18 618 -5 %
       

 

Vuonna 2013 henkilöstöhallinnossa keskityttiin laatimaan uuden yrityksen henkilöstöpolitiikkaa, palkkausperiaatteita, terveydenhuoltojärjestelmää sekä henkilöstön kehitys- ja koulutusmalleja. Lisäksi tavoitteena oli turvata riittävät rekrytoinnit ja työsuhdeasioiden hoitaminen. Yritys on sitoutunut eettisiin toimintatapoihin ja sitä tukevat Eettiset liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct) julkaistiin päivitettynä vuonna 2013.

Eräänä Caverionin henkilöstöhallinnon tärkeimpänä tavoitteena on panostaa työturvallisuuden ja -terveyden parantamiseen ja luoda tapaturmaton työpaikka.