Hallituksen ehdotus jakokelpoisten varojen käytöstä

 

 

Emoyhtiö Caverion Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2013 ovat:

Voitto edellisiltä tilikausilta 154 145 083,77
Tilikauden voitto 3 787 653,81
Jakokelpoiset voittovarat yhteensä 157 932 737,58
   
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että jakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:
 
Osakkeenomistajille jaetaan osinkona kertyneistä voittovaroista 0,22 euroa/osake eli 27 630 242,64
Jätetään jakokelpoisiin varoihin 130 302 494,94
   

 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.


Hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus

Helsingissä, 27. päivänä tammikuuta 2014


Henrik Ehrnrooth                         Michael Rosenlew
Puheenjohtaja                             Varapuheenjohtaja


Anna Hyvönen                             Ari Lehtoranta


Eva Lindqvist


Juhani Pitkäkoski
Toimitusjohtaja