Hallinto                                 

 

Hallitus

YIT:n ylimääräinen yhtiökokous valitsi 17.6.2013 Caverion Oyj:n ensimmäisen hallituksen, jonka jäsenet ovat Henrik Ehrnrooth (puheenjohtaja), Michael Rosenlew (varapuheenjohtaja) sekä Anna Hyvönen, Ari Lehtoranta ja Eva Lindqvist. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen jäsenille maksettavan korvauksen. Caverionin yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajat valitsevat varsinaisessa yhtiökokouksessa yrityksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 3–5 jäsentä.

Lisätietoa Caverionin hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan samoin kuin hallituksen valiokunnista on saatavilla selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä palkka- ja palkkioselvityksestä, jotka julkaistaan erikseen Caverionin internet-sivuilla kohdassa www.caverion.fi/sijoittajat – Hallinnointi.

Toimitusjohtaja

Jakautumissuunnitelman mukaisesti YIT Oyj:n hallitus valitsi Juhani Pitkäkosken Caverion Oyj:n toimitusjohtajaksi toukokuussa 2013. Pitkäkoski oli YIT Oyj:n toimitusjohtajana osittaisjakautumisen toteutumispäivään 30.6.2013 asti, kyseinen päivä mukaan lukien. Jakautumisen voimaantulon jälkeen Caverionin hallitus valitsee yrityksen toimitusjohtajan ja vapauttaa hänet tehtävistään.

Johtoryhmä

Vuoden 2013 lopussa Caverion-konsernin johtoryhmään kuului kolmetoista (13) jäsentä:

 • Juhani Pitkäkoski, toimitusjohtaja, Caverion Oyj
 • Päivi Alakuijala, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Caverion Oyj
 • Merja Eskola, henkilöstöjohtaja, Caverion Oyj
 • Knut Gaaserud, toimitusjohtaja, Caverion Norge AS
 • Jarno Hacklin, toimitusjohtaja, Caverion Suomi Oy
 • Antti Heinola, talousjohtaja, Caverion Oyj
 • Erkki Huusko, toimitusjohtaja, Caverion Industria Oy
 • Ulf Kareliusson, toimitusjohtaja, Caverion Sverige AB
 • Matti Malmberg, johtaja, Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut ja konsernin huoltoliiketoiminnan tehokkuuden kehittäminen
 • Peter Rafn, toimitusjohtaja, Caverion Denmark A/S
 • Karl-Walter Schuster, johtaja, Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut ja konsernin projektiliiketoiminnan kehittäminen
 • Manfred Simmet, toimitusjohtaja, Caverion Österreich GmbH
 • Sakari Toikkanen, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Caverion Oyj