Hallituksen toimintakertomus

1.1.–31.12.2013

 

Caverion-konsernin esittely

Caverion-konserni on yksi johtavista kiinteistötekniikan toimittajista Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Caverion suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää käyttäjäystävällistä ja energiatehokasta kiinteistötekniikkaa sekä teollisuuden palveluita. Caverionin palveluita käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa palvelurakennuksissa sekä teollisuuslaitoksissa. Caverion syntyi 30.6.2013 kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden irtautuessa YIT-konsernista itsenäiseksi konsernikseen. Konsernin katsauskauden liikevaihto oli 2 543,6 miljoonaa euroa, ja konsernilla oli vuoden 2013 lopussa noin 17 700 työntekijää. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) 1.7.2013 lähtien.


Caverion Oyj:n perustaminen ja Caverion-konsernin muodostaminen

Caverion Oyj perustettiin YIT Oyj:n (”YIT”) osittaisjakautumisessa. Jakautumisen myötä YIT:n kiinteistöteknisten ja teollisuuden palvelujen liiketoiminta jakautui YIT-konsernista erilliseksi konserniksi, jonka emoyhtiönä toimii Caverion Oyj.

YIT:n hallitus hyväksyi jakautumissuunnitelman 21.2.2013. Suunnitelman mukaisesti YIT jakautui osittain siten, että sen kiinteistötekniikan ja teollisuuden palvelujen liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyivät uudelle, jakautumisen myötä perustetulle julkiselle osakeyhtiölle, Caverion Oyj:lle. Tärkein jakautumisen yhteydessä Caverion Oyj:lle siirtynyt omaisuus oli kaikkien YIT:n kiinteistötekniikan ja teollisuuden palvelujen liiketoimintaan kuuluvien yritysten koko osakepääoma. Yrityksiin kuuluivat YIT Teollisuus Oy (rekisteröity Suomessa Y-tunnuksella 1860875-1) ja YIT Building Systems Oy (rekisteröity Suomessa Y-tunnuksella 1860867-1). Jälkimmäinen yritys omisti suoraan tai epäsuorasti Suomessa, Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Itävallassa, Tšekissä, Puolassa, Romaniassa, Malesiassa ja Singaporessa toimineiden kiinteistötekniikan yritysten osakepääoman. YIT:n 17.6.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen mukaisen jakautumisen yksimielisesti.

Caverion Oyj rekisteröitiin Suomen kaupparekisteriin 30.6.2013, jolloin myös YIT:n osittaisjakautuminen tuli voimaan.

YIT:n osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena Caverion Oyj:n osakkeita osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa siten, että kutakin YIT:n osaketta vastaan annettiin yksi (1) Caverionin osake. Jakautumisvastikkeita ei kuitenkaan annettu YIT:n hallussa oleville omille osakkeille. Jakautumisvastikkeena annettujen Caverion Oyj:n osakkeiden määrä oli siis 125 596 092 kpl. Jakautumisvastike jaettiin arvo-osuusjärjestelmässä siten, että Caverion Oyj:n osakkeiden määrä (vastaava YIT:n osakkeiden määrä vähennettynä YIT:n hallussa olevilla omilla osakkeilla) rekisteröitiin YIT:n osakkeenomistajien arvo-osuustileille viimeistään 30.6.2013. YIT:lle ei jaettu jakautumisvastiketta.

YIT:n 17.6.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi YIT:n jakautumissuunnitelman ja siten myös Caverion Oyj:n yhtiöjärjestyksen ja sen osakepääoman, joka on miljoona euroa (1 000 000 €).

Konsernin juridinen rakenne

YIT:n jakautumisen voimaantulopäivänä, joka on myös Caverion Oyj:n rekisteröintipäivä, jälkimmäisen omistukseen tuli kaksi tytäryhtiötä: YIT Building Systems Oy ja YIT Teollisuus Oy. Mainitut yritykset rekisteröivät uudet nimensä, Caverion NE Oy ja Caverion Industria Oy, 1.7.2013.

Caverion NE Oy omisti suoraan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa toimineiden tytäryhtiöiden sekä epäsuorasti kahden Venäjällä toimineen tytäryhtiön koko osakepääoman. Lisäksi Caverion NE Oy omisti Caverion Central Europe GmbH:n koko osakepääoman, joka puolestaan omisti suoraan tai epäsuorasti Itävallassa, Tšekissä, Saksassa, Puolassa, Romaniassa, Malesiassa ja Singaporessa toimineet tytäryhtiöt.


Muutokset konsernirakenteessa kauden aikana


Caverion NE Oy sulautui Caverion Oyj:hin 31.12.2013. Yritysjärjestely yksinkertaisti Caverion-konsernin rakennetta ja vähentää hallintokustannuksia. Caverion NE Oy:n omistamat tytäryhtiöt ovat olleet Caverion Oyj:n suoria tytäryhtiöitä sulautumisen rekisteröintipäivästä lähtien.

Liiketoimintojen organisointi

Caverion-konsernin liiketoiminta jakautui katsauskauden aikana toiminnallisesti kahteen segmenttiin: Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisiin palveluihin ja Keski-Euroopan kiinteistöteknisiin palveluihin. Segmenttirakenne säilyi muuttumattomana vuonna 2013.