Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS


Milj. e Liite 30.6.-31.12.2013LIIKEVAIHTO
0,0Liiketoiminnan muut tuotot 1 10,2
Henkilöstökulut 2 -4,9
Poistot ja arvonalentumiset 3 -0,8
Liiketoiminnan muut kulut
-8,9
LIIKETAPPIO
-4,4
Rahoitustuotot ja -kulut 4 -0,9
TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ
-5,3
Satunnaiset erät 5 10,3
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSERIÄ JA VEROJA
5,0
Tilinpäätössiirrot 6 0,0
Tuloverot 7 -1,2
TILIKAUDEN VOITTO
3,8