Emoyhtiön tase, FAS


Milj. e Liite 31.12.2013VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 8 4,6
Aineelliset hyödykkeet 8 3,7
Sijoitukset 9 341,7
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
350,0VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saamiset 10 80,0
Lyhytaikaiset saamiset 10 55,8
Rahat ja pankkisaamiset
117,1
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
252,9VASTAAVAA
602,9VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA 11
Osakepääoma
1,0
Edellisten tilikausien voitto
154,1
Tilikauden voitto
3,8
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
158,9TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 12 0,0VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma 14 146,7
Lyhytaikainen vieras pääoma 15 297,3
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
444,0VASTATTAVAA
602,9