Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS


Milj. e 30.6.-31.12.2013Liiketoiminnan rahavirta

Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä -5,3

Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 0,8

Rahoitustuotot ja -kulut 0,9
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -3,6Käyttöpääoman muutos

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos 11,7

Lyhytaikaisten korollisten liikesaamisten muutos -11,3

Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten muutos 0,0

Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -10,3
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -13,6
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -9,7

Saadut korot ja muut rahoitustuotot 8,4
Liiketoiminnan rahavirta -14,9


Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,7
Investointien rahavirta -1,7Rahoituksen rahavirta

Lyhytaikaisten lainojen muutos 111,6

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -15,0
Rahoituksen rahavirta 96,6Rahavarojen muutos 80,0Rahavarat tilikauden alussa 0,0
Jakautumisen yhteydessä siirtyneet rahavarat 37,1
Sulautumisen yhteydessä siirtyneet rahavarat 0,0
Rahavarat tilikauden lopussa 117,1