Caverionin kilpailuedut

  • Vahva teollisuuden tuotantoprosessien sekä valmistus- ja asennustekniikoiden osaaminen
  • Vahva laitostuntemus ja lähellä asiakasta sijaitsevat palvelupisteet
  • Monipuolinen palvelutarjonta, joka kattaa  koko tuotantolaitoksen elinkaaren: teknisten järjestelmien suunnittelun, materiaalitoimitukset, esivalmistuksen omilla konepajoilla, asennuksen sekä huollon ja kunnossapidon.

Liiketoimintamalli ja tavoitteet

Tavoitteenamme on kehittää teollisuuden kunnossapidon konseptejamme ja solmia laajoja palvelusopimuksia asiakkaidemme kanssa. 

 

Tehtävänämme on auttaa asiakkaitamme tuotannon tehostamisessa teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Teollisuuden prosessien ja laitteiden huollon ja kunnossapidon osuus teollisuuden palvelujen liiketoiminnasta oli vuonna 2013 62 % ja teknisten järjestelmien ja prosessien projektitoimitusten osuus oli  38 %.

Teollisuuden palvelut muodostivat noin kymmenesosan koko Caverion-konsernin liikevaihdosta. Teollisuuden palvelujen taloudellinen kehitys raportoitiin vuonna 2013 osana Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut -segmenttiä.

Vahvuutena laaja palveluketju

Caverionilla on teollisuuden palveluissa vahvaa prosessiosaamista. Keskeinen kilpailuetumme on laaja palveluketju, joka kattaa suunnittelun, materiaalitoimitukset, esivalmistuksen omilla konepajoilla, asennuksen sekä huollon ja kunnossapidon. Palveluvalikoimamme on Suomessa markkinoiden laajimpia.

Tarjoamme palveluja kaikille teollisuudenaloille. Suurimmat asiakassegmentit ovat metsäteollisuus ja energiateollisuus.

Metsäteollisuudessa on edelleen tarvetta kunnossapidolle ja modernisointiprojekteille, vaikka sen osuus on laskenut viime vuosina merkittävästi. Toisaalta EU:n päästörajoitusten, kasvaneen energiankulutuksen ja ikääntyvän voimalaitoskannan myötä Euroopan energiasektori tarjoaa tulevaisuudessa mahdollisuuksia kasvuun. Myös kaivos- ja metalliteollisuudessa sekä kemianteollisuudessa on potentiaalista kysyntää.

Kunnossapidon vakaat markkinat tasapainottavat teollisuuden palvelujen liiketoimintaamme. Liiketoimintamme on luonteeltaan syklistä ja kesäaika on huoltoseisokeista johtuen alallamme selkeä sesonkikausi.

Kokonaisvaltaista kunnossapitoa ja ulkoistuksia

Teollisuuden palveluiden huolto- ja kunnossapitopalvelut kattavat kaikki asiakkaidemme tarpeet yksittäisestä toimeksiannosta, kuten venttiilihuollosta tai kattilakorjauksista aina kokonaisvaltaiseen tuotantoprosessin ylläpitoon ja ulkoistuksiin.

Tarjoamme teollisuuden kunnossapitoon ServiFlex-konseptia, jossa asiakkaat voivat rakentaa toimivan kokonaisuuden noin 50 erillisestä palvelusta kuudella teknisellä osa-alueella yhdellä sopimuksella. Kunnossapito keskittyy ongelmien ennaltaehkäisyyn ja auttaa asiakasta ennakoimaan myös kuluja. Tarkat palvelukuvaukset ja standardoidut palvelut takaavat tasaisen korkean laadun.

Kunnossapidon kumppanuus on strategista yhteistyötä, jolla kehitetään asiakkaan teollisuuslaitoksen toimintaa ja parannetaan sen tuottavuutta. Otamme kokonaisvastuun kunnossapidosta ja vastaamme sen kehittämisestä yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Huolehdimme myös toimittaja- ja alihankintaverkostosta.

Suomessa olemme perustaneet yhdessä Metsä Fibren kanssa jo vuonna 1997 kunnossapitoyhtiön, Oy Botnia Mill Service Ab:n, joka vastaa nykyisin Metsä Fibren neljän sellutehtaan kokonaisvaltaisesta kunnossapidosta.

Kunnossapidon ulkoistukset tuovat tasaista kassavirtaa, ja vähentävät siten riippuvuutta talouden suhdanteiden vaihteluista. Ulkoistusten kysyntä piristyi markkinoilla vuonna 2013. Sovimme ulkoistuksista useassa uudessa kohteessa kuten Altia Koskenkorvan tehtaalla, UPM:n Alholman ja Korkeakosken sahoilla, Pohjolan Voiman ja Kemijoki Oy:n vesivoimalaitoksissa sekä Äänevoiman voimalaitoksella.

Pohjois-Euroopan markkinajohtaja korkeapaineputkistoissa

Teollisuuden projektitoimitukset perustuvat vahvaan erikoisosaamista vaativaan suunnitteluun sekä pitkälle vietyyn teolliseen esivalmistukseen omilla konepajoilla. Esivalmistus tehostaa asennustyötä työmaalla, varmistaa tasaisen laadun ja parantaa asentajien työturvallisuutta.

Caverionilla on Suomessa kolme konepajaa ja lisäksi paikallispalvelua tukevia valmistusyksiköitä, joissa valmistetaan putkisto-, säiliö- ja kattilaesivalmisteita toimitettavaksi projekteihin ympäri maailmaa. Caverion toimittaa teollisuuslaitoksille myös kiinteistöteknisiä järjestelmiä kuten muun muassa sähkö-, automaatio- ja ilmanvaihtojärjestelmiä.

Liikevaihdosta

62 %

huoltoa ja kunnossapitoa

 
Liikevaihdosta

38%    

projektitoimituksia