Teollisuuden palvelut

Tarjoamme teollisuuden palveluita pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa. Palveluihimme kuuluvat teknisten järjestelmien ja prosessien projektitoimitukset teollisuudelle sekä teollisuuden huolto ja kunnossapito. Toimitamme esivalmisteitamme myös maailmanlaajuisesti.

 

Keskeistä vuonna 2013

  • Teollisuuden investoinnit ovat laskeneet ja kysynnän kausivaihtelut voimistuneet viimeisten vuosien aikana. Kilpailu markkinoilla jatkui kireänä myös vuonna 2013 etenkin projektitoimituksissa.
  • Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta teollisuuden kunnossapidon kysyntä oli suhteellisen vakaata. Kunnossapidon ulkoistusten markkinat piristyivät. Sovimme kunnossapidon ulkoistuksesta useassa uudessa kohteessa kuten Altia Koskenkorvan tehtaalla, UPM:n Alholman ja Korkeakosken sahoilla, Pohjolan Voiman ja Kemijoki Oy:n vesivoimalaitoksissa sekä Metsä-Fibren Äänevoiman laitoksella.
  • Laajensimme ServiFlex -palveluidemme tarjontaa. Asiakkaamme voivat niputtaa yhteen palvelusopimukseen jo noin 50 erillistä teollisuuden palvelua.
  • Panostimme työturvallisuustyöhön: työturvallisuushavainnointiin, riskien tunnistamiseen sekä vaarallisten työtapojen poistamiseen.
  • Vuoden 2014 alusta Teollisuuden palvelujen organisointi muuttui, kun Ruotsissa teollisuuden mekaaniset asennukset ja kunnossapito siirtyvät osaksi uutta yhtiötä (Caverion Industria Sverige AB). Teollisuuden palvelujen sähköautomaatiopalvelut siirtyivät puolestaan osaksi Caverion Suomi Oy:tä. Uudistuksella yhdenmukaistamme palvelurakennetta Suomessa ja Ruotsissa sekä vahvistamme Caverionin palvelutarjontaa teollisuudelle Ruotsissa.
 

Uusia sopimuksia

Altia, Koskenkorva. Tehtaan kiinteistöhuolto- ja kunnossapitotoiminnan ulkoistus.

Kemijoki Oy. 16 vesivoimalaitoksen käytön ja kunnossapidon ulkoistus. Sopimuksen myötä noin 80 työntekijää tulee siirtymään Caverionin palvelukseen maaliskuussa 2014.

Metsä Fibre, Äänekoski, Suomi. Äänekosken sellutehtaan kunnossapidon kumppanuussopimuksen laajentaminen koskemaan myös biovoimalaitoksen prosessien ja prosessilaitteiden kunnossapitoa.

Neste Oil, Porvoo ja Naantali, Suomi. Lämmönvaihtimien huoltopalvelut Neste Oilin Porvoon ja Naantalin jalostamoille käynnin aikana ja yksikköseisokeissa. Kolmivuotinen sopimus.

PVO-Vesivoima, Suomi. Kumppanuususopimus PVO-Vesivoiman Pohjois-Suomen vesivoimalaitosten käyttö- ja kunnossapidosta ulkoistuksena.

Peab, Linköping. Linköpingin uuden lämpövoimalaitoksen sähkö-, tele-, ilmastointi- ja lämmitysasennustyöt kokonaisurakkana. Tilauksen arvo on noin 7 miljoonaa euroa.

Ammattitaito pitää vesivoimalaitoksen käynnissä

 

PVO-Vesivoimalla on Suomessa yhteensä 12 voimalaitosta, joista Caverion pitää kumppanuussopimuksen puitteissa kunnossa seitsemää.

Lue lisää