Projektivastuun luovuttaminen yhdelle urakoitsijalle vähentää huomattavasti hankkeen riskejä, lyhentää toteutusaikaa ja auttaa asiakasta ennakoimaan kustannuksia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnemme kaikki talotekniset järjestelmät, ja voimme näin varmistaa, että erilliset järjestelmät muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden.

Liiketoimintamalli ja tavoitteet

Tavoittenamme on kasvaa etenkin Design & Build -hankkeiden toimittajana sekä vahvistaa teknistä erityisosaamistamme
ja tuotekehitystämme.

 

Projektiliiketoimintamme koostuu pääosin suuresta määrästä pienempiä projekteja, joiden yksittäinen arvo on tyypillisesti korkeintaan muutaman miljoonan euron luokkaa. Suurimmat kohdemarkkinamme ovat Keski-Euroopassa, etenkin Saksassa, jossa olemme myös toteuttaneet euromääräisesti suurimmat hankkeemme. Vuonna 2013 suurimmat hankkeemme olivat yksittäiseltä arvoltaan yli 30 miljoonaa euroa. Pohjoismaissa Caverionin liiketoiminta painottui enemmän pienempiin projektitoimituksiin sekä huoltoon ja kunnossapitoon.

Design & Build -hankkeissa olemme mukana suunnittelusta toteutukseen

Tällä hetkellä noin kaksi kolmasosaa projektiliiketoiminnan liikevaihdostamme tulee kilpailu-urakoinnista, jossa toimitamme tyypillisesti yhden tai useamman kiinteistöteknisen järjestelmän asiakkaan valmiiden suunnitelmien pohjalta. Näissä hankkeissa asiakas saattaa hankkia kohteen kiinteistötekniset järjestelmät tarjouskilpailujen perusteella usealta eri toimittajalta. 

Noin kolmannes projektiliiketoiminnan liikevaihdostamme muodostuu niin kutsutuista Design & Build -hankkeista, joissa olemme mukana hankkeen alusta lähtien vastaten järjestelmien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä alihankkijoista. Tavoitteenamme on lisätä näiden hankkeiden osuutta, sillä olemme omimmillamme laajaa osaamista vaativissa hankkeissa.

Asiakkaan kannalta projektivastuun luovuttaminen yhdelle urakoitsijalle vähentää huomattavasti hankkeen riskejä. Lisäksi toteutusaika lyhenee, kun suunnittelua ja asennustyötä voidaan edistää osittain samanaikaisesti. Kustannukset ovat ennakoitavissa, sillä ne voidaan määritellä jo suunnitteluvaiheessa.

Kun olemme mukana suunnittelusta lähtien voimme myös vaikuttaa järjestelmien valintaan ja sitä kautta laatuun ja tehokkuuteen. Projektitoimituksen päätyttyä voimme tarjota asiakkaalle kohteen huoltoa ja kunnossapitoa sekä energiansäästöpalveluita.

 

Design & Build –hankkeiden ja kilpailu-urakoinnin erot
 


Laaja tarjonta on kilpailuetu

Caverionin keskeinen vahvuus liittyy sen teknologiseen erikoisosaamiseen sekä laajoihin palveluihin, jotka kattavat kaikki talotekniikan osa-alueet. Caverionilla on kyky viedä läpi laajoja, useita järjestelmiä käsittäviä projekteja, jotka ovat pitkäkestoisia sekä vaativat paljon resursseja.

Tunnemme kaikki talotekniset järjestelmät, ja voimme näin varmistaa, että erilliset järjestelmät muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden. Tarjoamme palvelua läpi kiinteistön elinkaaren. Siten voimme myös hyödyntää kiinteistöteknisten järjestelmien kunnossapidosta saamaamme palautetta järjestelmien suunnittelussa.

Pienemmät yritykset voivat toimittaa yksittäisiä ratkaisuja, mutta eivät kuitenkaan pysty tarjoamaan laajaa, kaikki kiinteistötekniikan osa-alueet yhdistävää osaamista ja palvelua läpi kiinteistön elinkaaren.

Tavoitteenamme ei ole voittaa projekteja tarjoamalla alhaisinta hintaa vaan erikoisosaamistamme ja kokemustamme vaativista projektitoteutuksista. Keskittymällä näihin vahvuuksiimme pidämme huolta myös projektimarginaaleistamme. Valitsemme projektit tarkasti niin riskien, kannattavuuden kuin myös osaamisemme ja resurssien suhteen.

Kehitämme yhteisiä prosesseja ja työkaluja

Kehitämme projektiliiketoiminnan osaamista entistä vahvemmin yli maarajojen. Hyödyntämällä tämän synergian tehostamme toimintaamme ja vaikutamme sitä kautta myös kannattavuuteemme.

Pyrimme jakamaan toimintamaidemme parhaita käytäntöjä, prosessiosaamista ja työkaluja siten, että ne hyödyttäisivät samanaikaisesti kaikkia maitamme. Muodostamalla projektiliiketoiminnan asiantuntijoista kansainvälisen verkoston, voimme hyödyntää eri maissa kerättyä osaamista ja kokemusta myös yksittäisten projektien ohjauksessa.

Saksan Aachenissa sijaitsevan tutkimus- ja kehityskeskuksemme tehtävänä on jatkossakin edistää teknistä erikoisosaamista ja tuotekehitystä kaikissa toimintamaissamme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristöystävällinen lentoterminaali                         

 

Kun Münchenin kansainvälisen Franz-Josef Strauss -lentokentän laajennustyöt valmistuvat vuonna 2015, pystyy lentokenttä palvelemaan vuosittain jopa 11 miljoonaa uutta matkustajaa.

Lue lisää

 

 

 

Erikoisosaamista vaativien kohteiden teknologioissa