Projektiliiketoiminnan kasvua tukevat trendit

 
  • Teknologian määrä lisääntyy rakennuksissa, mikä johtuu muun muassa energiatehokkaan kiinteistötekniikan kysynnästä sekä automaation yleistymisestä. Tekniset järjestelmät ovat entistä edistyksellisempiä, mutta toisaalta niiden hinta asiakkaalle laskee.
  • Tekniselle erikoisosaamiselle ja muun muassa kiinteistötekniikan automaatiolle on kasvavaa kysyntää. Markkinoilla tarvitaan palveluntarjoajaa, joka pystyy tarjoamaan kaikki talotekniikan osa-alueet.
  • Tiukentuva lainsäädäntö, kasvava energiankulutus sekä energiasektorin uudistamistarpeet tukevat energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntää. Energiatehokkuus on asiakkaalle ratkaiseva tekijä palveluntarjoajaa valittaessa. Ympäristösertifikaatit kasvattavat merkitystään.
  • Uusiutuvan energianlähteiden käyttö lisääntyy. Aurinkoenergia on jo suhteellisen laajassa käytössä etenkin Keski-Euroopassa. Tuulivoimaan ja biopolttoaineisiin perustuvat energiamuodot tekevät tuloaan. Uusiutuvan energian hyödyntäminen vaatii uutta, edistynyttä teknologiaa.