Projektiliiketoiminta

Suunnittelemme ja toteutamme kiinteistöteknisiä järjestelmiä sekä uusiin että vanhoihin kiinteistöihin. Toimitustemme laajuus vaihtelee yksittäisistä ratkaisuista aina kiinteistön kaiken teknologian kattaviin kokonaistoimituksiin.

 

Keskeistä vuonna 2013

  • Haastavan yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi asiakkaiden päätöksenteko oli edelleen hidasta, mutta positiivisia merkkejä on näkyvissä projektiliiketoiminnan markkinoilla. Epävarmuus helpotti etenkin Saksassa ja Itävallassa. 
  •  
    Projektiliiketoiminnan liikevaihto laski vuonna 2013 10 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihto laski pääosin Keski-Euroopassa, etenkin Saksan projektialoitusten lykkääntymisen vuoksi. Saksan tilauskanta vahvistui vuonna 2013, minkä odotetaan vaikuttavan suotuisasti liikevaihdon kehitykseen vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla.
  •  
    Pohjois-Euroopassa valitsimme uudet projektit sekä kannattavuuden että riskien suhteen entistä tarkemmin, mikä vaikutti myönteisesti kannattavuuteen, mutta samalla liikevaihtoa alentavasti.
  • Tavoitteenamme on kasvattaa talotekniikan kokonaistoimitusten ja niin sanottujen Design & Build -hankekehityksen osuutta projektiliiketoiminnassamme. Vuonna 2013 Design & Build -hankkeiden osuus oli noin kolmannes projektiliiketoimintamme liikevaihdosta.
  •  Kehitimme projektiliiketoiminnan osaamista, työkaluja ja prosesseja entistä vahvemmin yli maarajojen. Tavoitteenamme on ottaa käyttöön yhteisiä työkaluja ja prosesseja muun muassa projektien suunnitteluun ja projektijohtamiseen.
  • Vuonna 2014 uusinvestoinneissa päätöksenteon odotetaan olevan edelleen hidasta, mutta samanaikaisesti näkyvissä on myös positiivisia merkkejä. Taloteknisten uusinvestointien odotetaan kasvavan hieman. Lisääntyneet julkiset investoinnit sekä tarve kunnostukselle ja peruskorjaamiselle edistävät myös kysyntää. Korkeat energiakustannukset ja tiukentuva lainsäädäntö tukevat energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntää.


Uusia sopimuksia

Jenan yliopistollinen sairaala, Saksa. Kaiken kiinteistötekniikan suunnittelu ja toteuttaminen: muun muassa LVI-järjestelmät leikkaussaleihin ja laboratorioihin. Design & Build -hanke. Arvo noin 30 milj. e.

Franz-Josef Strauss -lentokenttä, Munchen, Saksa. Lämmitys-, jäähdytys-, viemäri-, sähkö- ja sammutus-järjestelmät lentokentän laajennusosaan. Tavoitteena 40 % pienemmät CO2-päästöt verrattuna nykyisiin terminaaleihin. Arvo 35 milj. e. Lue lisää case-galleriasta

Forum Hanau -ostoskekus, Saksa. LVI-, sprinkleri-, sähkö- ja automaatiojärjestelmät. Design & Build -hanke. Arvo 17 milj. e.

Düsseldorfin ammattikorkeakoulu, Saksa. Pääurakoitsija sähkö- ja konetekniikkaosaston rakennuksen uudisrakennushankkeessa. Useita kiinteistöteknisiä järjestelmiä, muun muassa. puhdastilatekniikkaa. Myös kohteen huolto ja kunnossapito. Tilauksen arvo 10 milj. e.

Raiffeisen Informatik GmbH, Wien, Itävalta.
Useita järjestelmiä SPACE-järjestelmäkeskukseen, muun muassa palvelinsalin energiatehokkaat jäähdytyslaitteistot. Arvo 8,5 milj. e.

Tukholman Citybanan-metrorata, Ruotsi. Odenplanin aseman ja rataosuuden energia-, valaistus- ja automaatiojärjestelmät. Arvo 7,5 milj. e.
Lue lisää case-galleriasta

VVO:n asuintalo, Vantaan Tikkurila. Talotekniikan kokonaistoimitus (LVISA) Design & Build -hankkeena. Energiatehokkuus. Tarpeenmukainen ilmanvaihdon ohjaus automatiikan avulla. Aurinkosähkön hyödyntäminen. Arvo 4 milj. e.
Lue lisää case-galleriasta

Liiketoimintakeskus K29, Vilna, Liettua. LVI, putkistot, palotorjunta, automaatio Design & Build -hankkeena. Arvo 4 milj. e.

SINTEF, Energy Laboratory -hanke, Trondheim, Norja. Kaiken talotekniikan kokonaistoimitus (suunnittelu ja toteutus). Sopimuksen arvo 2,75 milj. e.

 

Liikevaihto

1 134

milj. euroa

 
Konsernin liikevaihdosta

45 %

 
Osuus Pohjois-Euroopan liikevaihdosta

39 %

(2012: 37 %)

 
Osuus Keski-Euroopan liikevaihdosta

62 %

(2012: 69 %)

 

Vaativaa teknologiaa sairaalalle

 

Toimitamme monipuolista kiinteistötekniikkaa Jenan yliopistolliselle sairaalalle osana yhtä Saksan suurimmista sairaalahankkeista.

Lue lisää