Entistä tehokkaampi huoltoprosessi

Tehokkuus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että työ saadaan tehdyksi kerralla, aikataulussaan ja budjetissa.

 

Kannattavuuden parantaminen on strategiakaudella 2014-2016 Caverionin ensisijainen tavoite. Tavoitteenamme on saavuttaa yli 6 prosentin käyttökate strategiakauden loppuun mennessä muun muassa pyrkimällä tehostamaan huoltopalveluiden prosessia. Kannattavuuden parantamiseen keskityttiin vuonna 2013 erityisesti Pohjois-Euroopassa, jossa tehostamistoimilla olikin jo myönteistä vaikutusta kannattavuuteen.

Uusia sovelluksia ja tehostettua laskutusta

Tehokas huoltoprosessi tiivistyy tavoitteeseen, että työ saadaan tehdyksi lähtökohtaisesti jo ensimmäisellä asiakaskäynnillä tavoiteajan ja -kustannusten puitteissa.

Vuonna 2013 loimme muun muassa yhteisiä prosesseja ja työkaluja resurssien suunnitteluun ja aikatauluttamiseen. Kentällä työskentelevien raportointia parannettiin laajentamalla mobiiliratkaisujen käyttöä. Lisäksi tehostimme laskutusta ja kiinnitimme erityistä huomiota läpimenoaikojen, työn keston ja laadun, lisämyynnin ja asiakastyytyväisyyden seurantaan.