Huollon ja kunnossapidon kasvua tukevat trendit

 

 

  • Huoltomarkkinoiden muuttuessa kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät eivät enää keskity pelkästään akuuttien vikojen korjaamiseen vaan suosivat ennakoivaa kunnossapitoa. Toimenpiteet perustuvat todellisiin olosuhteisiin: alentuneeseen suorituskykyyn, ei katkokseen tai määräaikaishuoltoon.
  • Kiinteistöteknisten järjestelmien rakennusautomaatio lisääntyy, ja yhä useammat kiinteistöt varustetaan etävalvontayhteyksillä.
  • Tekniikan lisääntyminen rakennuksissa kasvattaa uusien palvelujen kysyntää, ja kiinteistöteknisten palvelujen ulkoistamisen arvioidaan lisääntyvän.
  • Energiatehokkuuspalveluiden kysynnän kasvulle on lähivuosina edellytyksiä tiukentuvan ympäristölainsäädännön myötä. Ympäristösertifikaattien ja energiatehokkuuden merkitys lisääntyy tulevaisuudessa entisestään. Niiden avulla kiinteistöjen omistajat voivat nostaa kiinteistöjensä arvoa, mikä edelleen tukee kasvumahdollisuuksia.